• Beques

Beques per a estudis de Doctorat

Anualment IQS convoca ajudes de fins a tres anys de durada per als estudis de Doctorat a IQS.

altres, accions com el cofinançament de contractes de personal de suport a la recerca, contractes de recerca predoctoral i postdoctoral i beques predoctorals, així com ajudes per a la mobilitat de personal docent i investigador. Igualment, la Universitat Ramon Llull Manté un llistat actualitzat dels ajuts Econòmics de caràcter públic a què poden optar a els i les estudiants de doctorat. 

Els grups de recerca de IQS mantenen una política activa de captació de recursos per a investigació per diferents vies d'agències i organismes públics, fundacions i empreses privades. Les accions d'especial rellevància en el context del Programa de Doctorat es canalitzen a: equips i infraestructures, projectes competitius (europeus, nacionals), beques pre-doctorals, borses de viatge per a doctorands i doctorandes (per a cursos i congressos).

El percentatge dels estudiants que aconsegueixen les esmentades ajudes són:

  • Beques matrícula: 100%
    Beques/contractes pre-doctorals: 100% (tots els doctorands i doctorandes a IQS disposen d'algun tipus de beca o contracte associat a projecte)
    Borses de viatge: 70% (d'ajuts públics, de la URL, associades a projectes)
Beques IQS
Més informació
Beques URL
Més informació