• Admissió

Procediment d'admissió

L’admissió al Programa de Doctorat en Bioenginyeria pot sol·licitar-se en qualsevol moment del curs acadèmic. El procediment d’admissió al Programa de Doctorat consta de les següents etapes:

  • L’interessat o interessada sol·licita entrevista amb el coordinador del Programa de Doctorat en Bioenginyeria.
  • El candidat o candidata sol·licita l’admissió a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), aportant la documentació pertinent que li serà lliurada pel coordinador del Programa de Doctorat.
  • En funció dels interessos acadèmics del candidat o candidata, la CAPD contacta amb el Departament corresponent, sol·licitant un informe de valoració.
  • El candidat o candidata presenta el seu projecte de tesi doctoral al Departament, que valora el projecte, la idoneïtat del candidat o candidata per a desenvolupar el mateix, la disponibilitat de recursos materials i de finançament, i emet un informe de valoració signat pel Cap del Departament.
  • La CAPD valora l’informe del Departament i l’expedient acadèmic del candidat o candidata i emet la seva resolució ponderant-los un 50% en cada cas. En cas de resolució positiva, la CAPD li assigna un/a professor/a Tutor/a i un/a Director/a de Tesi.

Els procediments i calendari de reunions de la Comissió Acadèmica del programa s’actualitzen al campus virtual d’IQS.

Ves a matriculació