• Recursos d’aprenentatge

El Programa de Doctorat en Bioenginyeria s'imparteix a les instal·lacions de IQS School of Engineering que disposa d'un total de 16.649 m2. Les instal·lacions estan adaptades perquè les persones amb discapacitat física puguin circular per totes les dependències a les que han de tenir accés. En aquells casos que, per qüestions estructurals no ha estat possible adaptar els espais a aquestes necessitats, s'ha traslladat i està previst seguir fent-ho, l'espai de treball a zones on l'accessibilitat no ha estat un obstacle.

El Programa de Doctorat en Bioenginyeria es desenvolupa principalment a les instal·lacions de l'edifici de Bioenginyeria, de recent construcció i inaugurat al novembre de 2007, on s'ubiquen les aules per al Màster, els laboratoris de pràctiques, i els laboratoris de els grups de recerca de el Departament de Bioenginyeria que participen en el Programa de Doctorat en Bioenginyeria.

Els recursos disponibles per als estudiants del Programa de Doctorat en Bioenginyeria son els següents:

Espais virtuals de comunicació

Tots els membres de el centre tenen accés a Internet, correu electrònic i accés a les plataformes de suport a la formació presencial, de gestió acadèmica i de gestió d'activitats de recerca.

Laboratoris

IQS School of Engineering diposa de 5100 m2 de laboratoris equipats amb una àmplia gamma d'instrumentació per a satisfer les necessitats d'investigació en les àrees de Biotecnologia i Bioenginyeria.

Biblioteca

La biblioteca de IQS posa a disposició dels professors i alumnes els recursos documentals, tant impresos com electrònics, que serveixen de suport al procés d'aprenentatge, docència, investigació, innovació i formació continuada de la comunitat acadèmica i investigadora de IQS. El fons bibliogràfic i documental format per més de 65000 volums i al voltant de 3600 revistes periòdiques cobreix les següents àrees temàtiques: química, enginyeria química, enginyeria industrial, ciència i tecnologia dels aliments, medi ambient, ciència dels materials, seguretat i higiene industrial , economia, gestió empresarial, ètica, biotecnologia i farmàcia.

Altres

Oficina de Relacions Internacionals. Servei de Carreres Professionals que gestiona les demandes de pràctiques dels estudiants i les demandes de les empreses per a la contractació de nous titulats i titulades. Serveis comuns per els Programes de Doctorat de la Universitat Ramon Llull. Associació d'antics alumnes d'IQS-AIQS.