• Programes de mobilitat

IQS creu fermament en el valor d'internacionalitzar ciència, tècnica i empresa. Per aquest motiu IQS considera fonamentals els intercanvis internacionals com una manera excel·lent de complementar els estudis que enriqueix als estudiants a nivell professional i personal. IQS fomentarà que els alumnes i les alumnes del Programa de Doctorat en Bioenginyeria puguin passar períodes de temps en universitats i centres de recerca estrangers dins dels programes de mobilitat internacional, per tal d’enriquir la recerca objecte de la tesi doctoral.

 

Normativa general

Els doctorands i doctorandes que participen en accions de mobilitat es regeixen per la normativa que regula els estudis de doctorat a IQS i a la Universitat Ramon Llull.

Consultar Planificació Operativa

Beques de mobilitat

Els doctorands i doctorandes tenen accés a les beques descrites a l’apartat Beques  per tal de dur a terme els programes de mobilitat.
El servei de Relacions Internacionals dona suport als i les estudiants de IQS que vulguin realitzar estades internacionals de recerca. 

Oficina Relacions Internacionals