• Doctorat en Química i Enginyeria Química

IQS ofereix un programa de doctorat atractiu i adequat per als/les alumnes interessats/des en la recerca i la innovació en el camp de la Química i l’Enginyeria Química i Industrial. El programa té un enfoc interdisciplinari per respondre a les necessitats professionals de la indústria i a la formació científica per a la recerca acadèmica i industrial.

IQS va celebrar al curs 2005-06 el centenari de la seva fundació. IQS s'ha caracteritzat des de sempre pel seu esperit d'innovació, el seu contacte continu amb les empreses i per ser un centre de formació de professionals químics i d'enginyers apreciats en tots els àmbits de la professió.

Els estudis de doctorat en Química i Enginyeria Química es van iniciar a l'IQS l’any 1964 i s'han mantingut sense interrupció fins al dia d'avui. Al llarg de tota la seva història, IQS ha format doctors en tots els camps relacionats amb la Química i l'Enginyeria Química que, gràcies a la seva incorporació a la indústria química i afí (farmacèutica, alimentària, de pintures, de polímers, etc.) han contribuït significativament a la millora de la qualitat, productivitat, competitivitat i capacitat d'innovació i emprenedoria de les mateixes. L'any 2008 es va defensar la primera tesi doctoral en Enginyeria Industrial (dels estudis del mateix nom iniciats l'any 2000 a IQS), obrint noves línies de recerca vinculades a l'Enginyeria.

Informació clau

10 places de nou ingrés per curs acadèmic

Matriculació oberta tot l'anyÀrea Química
Àrea Enginyeria Química
Àrea Enginyeria Industrial 

Objectius del programa

L’essència del Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química és la realització de la tesi doctoral sota la direcció d'un director o directora de tesi, tot integrant-se en un grup d'investigació per desenvolupar un projecte original de recerca científica en l'àmbit de la química, l’enginyeria química o l’enginyeria industrial, que condueix a l'adquisició de les competències i habilitats pròpies de la investigació.

Els objectius del Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química són:
 

Formar nous doctors que, disposant de sòlids coneixements bàsics, s'hagin especialitzat en els més moderns camps de la Química i de l'Enginyeria. Doctors que puguin així contribuir a consolidar empreses més competitives, modernes i en les que la necessitat de la investigació i innovació sigui assumida de manera natural

Despertar vocacions de docents i investigadors universitaris, formant-los adequadament per a aquesta finalitat. En efecte, és igualment important considerar que el doctorat és també la porta natural i obligada d'entrada a la carrera docent universitària.

Formar professionals de la investigació que, amb els més avançats coneixements en les seves especialitats respectives, siguin capaços d'adaptar-se de manera natural al cada vegada més ràpidament canviant entorn científic i tecnològic. Doctors que siguin per això conscients de la necessitat de la formació continuada al llarg de tota la vida i que hagin après la metodologia precisa per a això.

Aconseguir que els doctors formats en aquests estudis, ja que estaran a la punta de llança de l'avanç científic i tècnic, tinguin, al costat d'un profund sentit ètic de la professió, la consciència de l'impacte que la seva activitat representa per a la naturalesa i les persones.

Mantenir un elevat nivell d'investigació bàsica i aplicada que permeti transmetre, a tots els nivells de docència de l'IQS, un permanent esperit d'innovació i actualització tant de coneixements com de metodologies.

Inserció laboral

Les principals sortides laborals dels egressats del programa son en les àrees d’investigació i gestió de la investigació d’ empreses del sector químico-farmacèutic-cosmètic, on exerceixen càrrecs d’alta responsabilitat en I+D+I, així com en universitats i altres institucions de recerca. Un nombre reduït de doctors/es prossegueix la carrera científica en l’àmbit acadèmic o de centres de recerca.

AQU Catalunya du a terme periòdicament estudis d’inserció laboral de les persones egresades dels diferents programes de doctorat de les universitats catalanes. 

Més informació