• Programes de mobilitat

IQS creu fermament en el valor d'internacionalitzar ciència, tècnica i empresa. Per aquest motiu IQS considera fonamentals els intercanvis internacionals com una manera excel·lent de complementar els estudis que enriqueix als estudiants a nivell professional i personal. IQS fomentarà que els doctorands del Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química puguin passar períodes de temps en universitats i centres de recerca estrangers dins dels programes de mobilitat internacional i per enriquir la recerca objecte de la tesi doctoral. 

 

Normativa general

Els doctorands i doctorandes que participen en accions de mobilitat es regeixen per la normativa que regula els estudis de doctorat a IQS i a la Universitat Ramon Llull (consultar Planificació Operativa).

Beques de mobilitat

Els doctorands i doctorandes tenen accés a les beques descrites a l’apartat Beques per tal de dur a terme els programes de mobilitat.
El servei de Relacions Internacionals de IQS ofereix ajuda als estudiants de doctorat que vulguin realitzar estades internacionals de recerca.

Oficina de Relacions Internacionals