• Sistema de qualitat

Sistema de garantia interna de la qualitat

El Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química disposa de les polítiques estratègiques de qualitat i de sistemes de garantia interna de la qualitat, amb la finalitat de garantir l’assoliment dels objectius de formació que s’imparteix al Programa de Doctorat.

La Unitat de Qualitat i Innovació Acadèmica-Docent de la Universitat Ramon Llull (UQIAD-URL), a partir de la feina en xarxa amb les unitats / àrees de qualitat dels centres i facultats, potència, coordina i revisa els processos d'avaluació de l'àmbit acadèmic i docent amb la finalitat de contribuir a garantir els estàndards de qualitat i d'excel·lència de la nostra Universitat.

Manual del Sistema de Qualitat d'IQS


Indicadors quantitatius

Els principals indicadors quantitatius que permeten fer el seguiment del desenvolupament operatiu del Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química es recullen a les següents taules: