• Doctorat en Química i Enginyeria Química | Doctorat en Química i Enginyeria Química

Programa distingit amb Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació. Període 2011-2012 a 2013-2014.

Objectius generals

L'interès científico-professional del programa posa de manifest la voluntat del IQS d'oferir uns estudis de Doctorat de qualitat en Química i Enginyeria Química. Aquest programa representa la continuïtat dels que ve impartint des de l'any 1967 i que ha permès la formació de doctors en tots els camps relacionats amb la Química i l'Enginyeria Química que, gràcies a la seva incorporació a la indústria química i relacionada (farmacèutica, alimentaria, de pintures, de polímers...) han contribuït significativament a la millora de la qualitat, competitivitat i capacitat d'innovació de les mateixes.

Així doncs, l'objectiu fonamental del programa és la realització de la tesi doctoral sota l'adreça d'un Director de Tesi i integrat en un grup d'investigació. És un període d'investigació tutelada de durada ordinària de tres o quatre anys on es desenvolupa un projecte original d'investigació científica en l'àmbit de la Química i l'Enginyeria Química. La tesi doctoral donarà lloc a una memòria escrita i la seva lectura davant un tribunal acadèmic nomenat a aquest efecte.

El programa persegueix les següents objectius específics:

Formar doctors que s'hagin especialitzat en els més moderns camps de la Química i de l'Enginyeria Química. Doctors que puguin així contribuir a consolidar empreses més competitives, modernes i en les que la necessitat de la investigació i innovació sigui assumida de manera natural.

Despertar vocacions de docents i investigadors universitaris, formant-los adequadament perquè puguin inculcar en els seus futurs alumnes el gust d'aprendre a aprendre.

Formar professionals de la investigació que, al costat dels més avançats coneixements en les seves especialitats, siguin capaços d'adaptar-se de manera natural al canviant entorn científic i tecnològic, conscients de la necessitat de la formació continuada al llarg de tota la vida.

Formar doctors amb un profund sentit ètic de la seva professió envers les persones i la naturalesa.

Mantenir un elevat nivell d'investigació bàsica i aplicada que permeti transmetre, a tots els nivells de docència de l'IQS, un permanent esperit d'innovació i actualització tant de coneixements com de metodologies.

Sol·licita Més Informació

Más Información Masters

Descarregar Programa

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.