Objectius generals

Programa distingit amb Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació.Període 2011-2012 a 2013-2014.

Objectius generals

L'interès científico-professional del Programa posa de manifest la voluntat del IQS d'oferir uns estudis de Doctorat de qualitat en Química i Enginyeria Química. Aquest programa representa la continuïtat dels que ve impartint des de l'any 1967 i que ha permès la formació de doctors en tots els camps relacionats amb la Química i l 'Enginyeria Química que, gràcies a la seva incorporació a la indústria química i relacionada (farmacèutica, alimentaria, de pintures, de polímers...) han contribuït significativament a la millora de la qualitat, competitivitat i capacitat d'innovació de les mateixes.

Així doncs, l'objectiu fonamental del Programa és la realització de la tesi doctoral sota l'adreça d'un Director de Tesi i integrat en un grup d'investigació. És un període d'investigació tutelada de durada ordinària de tres o quatre anys on es desenvolupa un projecte original d'investigació científica en l'àmbit de la Química i l'Enginyeria Química. La tesi doctoral donarà lloc a una memòria escrita i la seva lectura davant un tribunal acadèmic nomenat a aquest efecte.

El Programa persegueix les següents objectius específics:

  • Formar doctors que, disposant de sòlids coneixements bàsics, s'hagin especialitzat en els més moderns camps de la Química i de l'Enginyeria Química. Doctors que puguin així contribuir a consolidar empreses més competitives, modernes i en les que la necessitat de la investigació i innovació sigui assumida de manera natural.
  • Despertar vocacions de docents i investigadors universitaris, formant-los adequadament perquè puguin inculcar en els seus futurs alumnes el gust d'aprendre a aprendre.
  • Formar professionals de la investigació que, al costat dels més avançats coneixements en les seves especialitats, siguin capaços d'adaptar-se de manera natural al canviant entorn científic i tecnològic, conscients de la necessitat de la formació continuada al llarg de tota la vida.
  • Formar doctors amb un profund sentit ètic de la seva professió envers les persones i la naturalesa.
  • Mantenir un elevat nivell d'investigació bàsica i aplicada que permeti transmetre, a tots els nivells de docència de l'IQS, un permanent esperit d'innovació i actualització tant de coneixements com de metodologies.