• Recerca i formació

Línies d'investigació

El Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química està organitzat en 9 línies d'investigació agrupades en 3 grans àrees temàtiques. Les àrees temàtiques descriuen en conjunt els diferents grups de recerca d'IQS reconeguts per la Generalitat de Catalunya, els laboratoris de el Departament de Bioenginyeria de l'IQS i els interessos particulars dels diferents professors de el programa.

 

Àrea Química 

 • Línia 1: Aplicacions Biomèdiques de la Llum: Fotoquímica, Oxigen singlet i Teràpia Fotodinàmica Antimicrobiana i Antitumoral. Professorat: Montserrat Agut, Santi Nonell.
 • Línia 2: Disseny, Síntesi, Producció, Formulació i Avaluació de Fàrmacs. Professorat: Alberto Balfagón Costa, Josep I. Borrell Bilbao, Ana Belén Cuenca González, Roger Estrada Tejedor, Jordi Teixidó Closa.
 • Línia 3: Desenvolupament i Aplicació de Mètodes Analítics per a Aliments, Fàrmacs i Mostres Ambientals. Sensors i Processos Electroquímics. Professorat: Jordi Abella Iglesias, Francisco Broto Puig, Sergi Colominas Fuster
 • Línia 4: Polímers Funcionals i Adhesius. Professorat: Salvador Borrós Gómez, Dr. David Sánchez García.

 

Àrea Enginyeria Química i Industrial

 • Línia 5: Disseny i Fabricació de Superfícies Funcionals i Bioactives. Professorat: Manuel David Abad Roldán, Carlos Colominas Guardia.
 • Línea 6: Ingeniería de Procesos, Flow Chemistry y Seguridad Industrial. Professorat: Rosa Nomen Ribé, Julià Sempere Cebrián, Eduard Serra Hosta.
 • Línia 7: Enginyeria de Productes Industrials i Fabricació Additiva. Professorat: Andrés-Amador García Granada, Giovanni Gómez Gras, Pere Palacín Farré, Marco Antonio Pérez Martínez, Josep M. Puigoriol Forcada, Guillermo Reyes Pozo
 • Línia 8: Enginyeria Biomèdica per al Diagnòstic i Tractament de Malalties del Sistema Cardiovascular Humà. Professorat: Mercedes Balcells Camps, Jordi Martorell López, José Javier Molins Vara.
 • Línia 9: Processos ecotecnològics per a la Reducció de l'emissió de gasos, Tractament d'Aigües i Producció de Bioenergia. Professorat: Jordi Díaz Ferrero, Rafael González Olmos, Fèlix Llovell Ferret, Oriol Pou Ibar.

 

Veure projectes de recerca

Activitats formatives

El Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química preveu un conjunt d'activitats que tenen per objecte el desenvolupament dels aspectes formatius que es pretén donar a l'alumne / a d'aquest programa. D'entre els requisits de formació, IQS dona especial importància a l'assistència als seus professors en aspectes de docència, investigació i gestió (el que en anglès es diu teaching and research assistant - TRA), així com la participació en els seminaris, conferències i cursos monogràfics d'interès pel doctorand / a que s'organitzin a IQS o d'altres institucions. El conjunt d'activitats formatives que l'alumne / a pot realitzar en el Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química són:

 1. Assistència a conferències
 2. Col·laboració en tasques docents
 3. Participació en congressos i cursos especialitzats
 4. Impartició de Seminaris de Departament
 5. Estades de recerca en un altre centre

Procediment per a l'elaboració i la defensa el pla de recerca

Abans de la finalització del primer any, el doctorand elaborarà un Pla de Recerca detallat que inclourà una exposició d'antecedents, els objectius a assolir, la metodologia a utilitzar i els mitjans necessaris, i la planificació temporal per a dur-lo a terme. Aquest pla d'investigació, presentat per escrit amb el vist i plau del Director / a de tesi i del Tutor / a, serà objecte de valoració per la CAPD durant l'avaluació del primer any de doctorat. El doctorand ha de presentar davant la CAPD, en una sessió pública, el seu Pla de Recerca detallat seguit d'un torn de preguntes per part dels membres de la CAPD.