• Reglament relatiu a l'elaboració, tramitació i avaluació de la tesi doctoral

Normativa general del Doctorat URL

Estructura

El període de recerca del doctorat és ordinàriament de tres o quatre anys i no contempla crèdits formatius específics. Malgrat tot, en funció del perfil i la línia de recerca del doctorand pot resultar convenient la realització de complements formatius.

Independentment, cadascun dels doctorands rep contínuament formació personalitzada i directa del seu director de tesi per a resoldre els problemes que es plantegen a diari, així com per la presentació i execució dels projectes de recerca del grup al que pertany.

A més de la realització del projecte de recerca, els doctorands participaran en els seminaris i conferències del Departament que s' organitzin al llarg del curs sobre els temes del programa de node/45 amb l' objectiu de mantenir una activitat continuada de formació i d' intercanvi de coneixements propis de la recerca científica.

Es valorarà positivament la publicació dels resultats de la tesi en revistes d'alt índex d'impacte i l'assistència a congressos en els que puguin exposar i discutir el seu treball de tesi.