• Dr. Andrés-Amador García Granada

Dr. Andrés-Amador García Granada
Departament d'Enginyeria Industrial
Grup d'Enginyeria de Productes Industrials (GEPI)
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017 Barcelona, España.
Tel: +34 932 672 083
Fax: +34 932 056 266
Google Scholar / Scopus / Exaly h-index history
ResearcherID: M-7252-2013
ORCID: 0000-0002-6271-2594

email: 
andres.garcia@iqs.edu

Ph.D. Mechanical Engineering (2000, U.of Bristol)
Enginyer Industrial (1996, ETSEIB-UPC)


Professor Catedràtic (2017)
Director del Departament d’Enginyeria Industrial 2018 –
Coordinació Máster Enginyeria Industrial 2018-2020

 

Assignatures

Mecànica Aplicada, Enginyeria de Producte Assistit per Ordinador, Crash Management (Càlcul d’Elements de Màquines, Advanced Robotics Mechatronics and Artificial Intelligence) 

 

Línies de Recerca

  • Eines informàtiques de suport a enginyeria CAx
  • Vibracions i esmorteïment lligat a fatiga i soroll (NVH)
  • Fluència a alta temperatura (Creep).
  • Tensions residuals

 

GRUPS DE RECERCA

Grup d’Enginyeria de Productes Industrials (GEPI)