• Dr. Benjamí Oller-Salvia

Dr. Benjamí Oller-Salvia

IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona
Tel.: 93 2672000

email: 
benjami.oller@iqs.url.edu

Professor contractat doctor (IQS-URL, 2019-present)

EMBO Long-Term Fellow (MRC Laboratory of Molecular Biology, 2017-2019)

MRC Postdoctoral Scientist (MRC Laboratory of Molecular Biology, 2016-2017)

Doctorat en Química Orgànica (University of Barcelona, 2015)

Màster en Química Orgànica (University of Barcelona, 2012)

Llicenciat en Química (URL, 2010)

AssignaturEs

 • Sistemes Avançats d’Alliberament de Fàrmacs (Màster en Química Farmacèutica)
 • Biomaterials i Aplicacions Biomèdiques (Màster en Ciència dels Materials)
 • Laboratori de Bioquímica (Grau en Farmàcia)

 

Línies de RECERCA

 • Desenvolupament de pèptids resistents a proteases per aplicacions biomèdiques
 • Generació de proteïnes terapèutiques modificades selectivament mitjançant expansió del codi genètic i química bioortogonal
 • Disseny de sistemes vectoritzats d’alliberament de fàrmacs, principalment dirigits al cervell
 • Desenvolupament de proteïnes i nanomaterials sensible a estímuls.

 

Publicacions relevants

 • Oller-Salvia, B.; Kym, G.; Chin, J. W. Rapid and efficient generation of stable antibody-drug conjugates via an encoded cyclopropene and an inverse electron demand Diels-Alder reaction.Angewandte Chemie International Edition. 2018, 57, 2831-2834.
 • Oller-Salvia, B.; Sánchez-Navarro, M.; Giralt, E.; Teixidó, M. BBB-shuttle peptides: an emerging paradigm for brain delivery.  Chemical Society Reviews. 2016, 45, 4690-4707. (Portada interior)
 • Oller-Salvia, B.; Sánchez-Navarro, M.; Ciudad, S.; Guiu, S.; Arranz-Gibert, P.; Garcia, C.; Gomis, R.; Cecchelli, R.; Garcia, J.; Giralt, E.; Teixidó, M. MiniAp-4: a venom-inspired peptidomimetic for brain delivery. Angewandte Chemie International Edition. 2016, 55, 572-575. (“Hot article”. Portada interior)
 • Prades, R.; Oller-Salvia, B.; Schwarzmaier, M. S.; Selva, J.; Moros, M.; Balbi, M.; Grazú, V.; de la Fuente, J. M.; Egea, G.; Plesnila, N.; Teixidó, M.; Giralt, E. Jumping hurdles: revisiting the retro-enantio approach to obtain a peptide able to overcome the blood-brain barrier. Angewandte Chemie International Edition. 2015, 54, 3967-3972. (Destacat a la premsa: El País and Diario Médico, entre d’altres.)

 

Llistat complet i actualitzat de publicacions

 

Grups d'investigació

Grup de Enginyeria de Materials (GEMAT)

 

Web personal

www.oller-salvia.com/