• Dr. Benjamí Oller-Salvia

Dr. Benjamí Oller-Salvia
Departament de bioenginyeria (GEMAT)
IQS School of Engineering - Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, 08017 Barcelona, Espanya
Tel. +34 659 175 008
Google Scholar
ORCID: 0000-0002-8140-6111

email: 
benjami.oller@iqs.url.edu

EMBO Long-Term Fellow (MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, 2017-2019)
MRC Postdoctoral Scientist (MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, 2016-2017)
Doctorat en Química Orgànica (University of Barcelona, 2015)
Màster en Química Orgànica (University of Barcelona, 2012)
Llicenciat en Química (URL, 2010)

Professor contractat doctor (IQS-URL, 2019-present)

 

AssignaturEs

Sistemes Avançats d’Alliberament de Fàrmacs (Màster en Química Farmacèutica)
Biomaterials i Aplicacions Biomèdiques (Màster en Ciència dels Materials)
Biocatàlisi i Biotransformacions (Grau en Biotecnologia)

 

Línies de RECERCA

  • Química i enginyeria de proteïnes i pèptids
  • Desenvolupament d’anticossos i mimètics sensibles a estímuls
  • Desenvolupament de pèptids resistents a proteases per aplicacions biomèdiques
  • Disseny de sistemes vectoritzats d’alliberament de fàrmacs, principalment dirigits al cervell

 

Grups d'investigació

Grup de Enginyeria de Materials (GEMAT)

Equip de Pèptids i Proteïnes per Teràpies Dirigides (www.oller-salvia.com)