• Dr. Carles Colominas Guàrdia

Dr. Carles Colominas
Grup d'Enginyeria de Materials (GEMAT)
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta, 390
08017 Barcelona (España)
Tel:(+34) 93 267 2000?
Fax: (+34) 93 205 6266

email: 
carles.colominas@iqs.url.edu

Doctor en Química (IQS-URL, 1999), Llicenciat en Química (IQS-URL, 1994)
Enginyer Industrial (IQS-URL, 1998)
Investigador post-doctoral (Stanford Research Institute, 1998-2000)

Professor Catedràtic (IQS, 2010-)

Director del Departamento de Ingeniería Química y Ciencia de Materiales (2018-)
Director del Laboratori de Superfícies (GEMAT)
Coordinador del Master en Ciència i Enginyeria de Materials
 

ASSIGNATURES

Laboratori Química Inorgànica
Química de SuperfÍcies/Enginyeria de Superfícies
Nanociència i Nanotecnologia
Caracterització de la composició i microestructura dels materials

 

línies de recerca

  • Recubrimients prims metàl·lics i ceràmics (CVD, PVD, Sol-gel, etc.)
  • Capes de baixa fricció, resistents al desgast, la corrosió, etc. i modificació de propietats elèctriques, òptiques, magnètiques, etc.
  • Destrucció de contaminants en efluents gasosos i líquids mitjançant llum i tècniques plasmàtiques. Fotocatàlisi.
  • Biomaterials. Recobriments bioceràmics per a pròtesis, implants i regeneració òssia.
  • Capes ceràmiques sobre titani i acers quirúrgics
  • Fabricació i encapsulació de micro i nanopartícules.
  • Síntesi de grafé. Grafé d'alta qualitat critalina. Escalavblitat del procés de fabricació.

 

PUBLICACIONS RELLEVANTS I PATENTS

Colominas Guardia, Carles; Costa Ferrando, Miquel; Montalà Guitart, Francesc; Serrat Sitjas, Xavier. Producto cosmético que comprende un agente exfoliante mecánico y usos correspondientes. ES2343303(A1), 2010.

Colominas Guardia, Carles; Costa Ferrando, Miquel; Garcia Fuentes Gonzalo; Garcia Lorente, Jose Antonio; Rodriguez Trias, Rafael; Serrat Sitjas, Xavier. Procedimiento para la fabricacion de recubrimientos ceramicos para baldosas y baldosa asi obtenida. ES2342708(B2), 2011.

Mari-Buye, Nuria; O'Shaughnessy, Shannan; Colominas, Carles; Semino, Carlos E.; Gleason, Karen K.; Borros, Salvador. Functionalized, swellable hydrogel layers as a platform for cell studies. Advanced Functional Materials, 2009, 19, 1276-1286.

Miquel Costa, Carles Colominas. Síntesis y aplicación de homocompuestos de TiO2 a la eliminación de contaminantes, Afinidad, 2011, 68, 259-262.

 

GRUP D'INVESTIGACIÓ

Grup d'Enginyeria de Materials (GEMAT)