• Dr. Cristian Gómez Canela | Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Cristian Gómez Canela
Departament de Química Analítica i Aplicada (Grup de Cromatografia)
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017
Barcelona, Spain
Tel.:+34 932 672 343
Fax: +34 939 056 266

email: 
cristian.gomez@iqs.url.edu

Doctor en Química (2014, Universitat de Barcelona). Màster en Química Avançada (2011, Universitat de Barcelona). Llicenciat en Química (2009, Universitat de Barcelona).
Beca postdoctoral Juan de la Cierva (2017, Universitat Rovira i Virgili).
Investigador postdoctoral (2014-2017, IDAEA-CSIC).
Investigador postdoctoral (2015-2016, King’s College University).

Membre de la Societat Catalana de Química (SCQ) i representant de la SCQ en EuChems-EYCN
Professor doctor IQS (2018-2022)
Professor titular IQS (2022-Actualitat)
Coordinador Màster Química Analítica

 

Professor de Cromatografia Avançada, Anàlisi Agroalimentari (MQA). Laboratori de Química Analítica (GF).

 

  • Optimització i validació de mètodes analítics basats en cromatografia de líquids (LC) acoblats a espectrometria de masses en tàndem (MS/MS) i en alta resolució (HRMS) per la determinació de contaminants orgànics en mostres ambientals.
  • Estudi de la metabolòmica i neurotoxicitat en organismes aquàtics (zebrafish i Daphnia magna) mitjançant LC-MS/MS i LC-HRMS, i anàlisis de dades uni/multivariants utilitzant eines  quimiomètriques (Matlab).