• Dr. David Sánchez- García

Dr. David Sánchez-García
Grup d'Enginyeria de Materials (GEMAT)
IQS School of Engineering

Universitat Ramon Llull
Vía Augusta 390, E-08017 Barcelona, Spain
+34 93 2672 122
+34 932 056 266

email: 
david.sanchez@iqs.edu

Llicenciat en Química (URL, 1998)
Enginyer Químic IQS (IQS, 1999)
Doctor en Química (URL, 2003)
Investigador Postdoctoral a The University of Texas at Austin (Austin, USA, Prof. J.L Sessler, 2004-2006)
Investigador Postdoctoral a l'Institut Européen de Chimie et Biologie (IECB) (Bordeaux, Francia, Dr. I. Huc, 2006-2008)
Professor Titular (IQS, 2015-2020)
Professor Catedràtic, 2020-

Assignatures

  • Química Orgànica (GB)
  • Química Orgànica (GF)
  • Advanced Organic Synthesis (MQF)
  • Laboratori Integrat II (MQF)

 

Línies de Recerca

Macrocicles pirrólics amb aplicacions com a colorants funcionals

Nanopartícules de sílice mesoporosa com a nano-vehicles de sensors i fàrmacs

 

Publicacions rellevants

Google Scholar:https://scholar.google.es/citations?user=yWGAHVsAAAAJ&hl=cat

Martínez-Edo, G.; Llinàs, M.C.; Borrós, S.; Sánchez-García, D. Isothiocyanate Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles as Building Blocks for the design of nano-vehicles with optimized Drug Release profile, Nanomaterials, 2019, 9, 1219-1234. (I.F.=4.03).

Llinàs, M.C.; Martínez-Edo, G.; Cascante, A.; Porcar, I.; Borrós, S.; Sánchez-García, D. Preparation of a mesoporous silica-based nano-vehicle for dual DOX/CPT pH-triggered delivery, Drug Delivery, 2018, 25, 1137-1146. (I.F. = 3.83).

Anguera, G.; Sánchez-García, D.Porphycenes and Related Isomers: Synthetic Aspects, Chem Rev., 2017, 117, 2481-2516. (I.F. = 52.61).

Anguera, G.; Kauffmann, B.; Borrell, J.I.; Borrós S.; Sánchez-García, D.Stable 5,5´-substituted 2,2´-bipyrroles: building blocks for macrocyclic and materials chemistry, J. Org. Chem., 2017, 82, 6904-6912. (I.F. = 4.85).

Anguera, G.; Kauffmann, B.; Borrell, J.I.; Borrós S.; Sánchez-García, D.Quaterpyrroles as Building Blocks for the Synthesis of Expanded Porphyrins, Org. Lett., 2015, 17, 2194-2197. (I.F. = 6.32).

Sánchez-García, D.; Kauffmann, B.; Kawanami, T.; Ihara, H.; Takafuji, M.; Delville, M-H.; Huc, I. Nanosized Hybrid Oligoamide Foldamers: Aromatic Templates for the Folding of Multiple Aliphatic Units,J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 8642-8648. (I.F. = 9.90).

 

GRUP DE RECERCA

Grup d'Enginyeria de Materials (GEMAT)