• Dr. Eduard Serra Hosta

Dr. Eduard Serra i Hosta
PQAT. Departament d'Enginyeria Química i Ciència de Materials

Grup de Química Farmacèutica
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Vía Augusta, 390, E-08017 Barcelona, Spain
Tel.: 93 2672000 (ext. 321)
Fax: 93 2056266

email: 
eduard.serra@iqs.edu

Doctor Enginyer Industrial, esp. Química (1999, Institut Químic de Sarrià - Universitat Ramon Llull)
Enginyer Industrial, esp. Química (1993, Institut Químic de Sarrià - Universitat Ramon Llull)
Enginyer Químic (1993, Institut Químic de Sarrià)

Contactat Doctor

Professor associat, 2003 -

Assignatures

Professor d’ Laboratori d'Enginyeria Química I, Laboratori d’Enginyeria Química II, Laboratori de Química i Enginyeria III,  Introducció a la Seguretat Industrial, Gestió de la Qualitat, Seguretat i Medi Ambient, Seguretat Industrial
 

 

Línies de Recerca

  • Avaluació de riscos en processos industrials.
  • Anàlisi tèrmic i calorimetria
  • Estabilitat tèrmica de productes químics i nanomaterials.
  • Estabilitat tèrmica de processos de síntesi industrial.
  • Intensificació de processos per a Química Fina i d' Especialitats.
  • Simulació numèrica de processos.
  • Valorització de residus.
  • Prevenció de Riscos Laborals.

 

Publicacions rellevants

R.Nomen, J.Sempere, E.Serra; "A comparison of calorimetric measurements by using different reaction calorimeters." Journal of Thermal Análisis, 1997.
 
E.Serra, R.Nomen, J.Sempere: "Maximum temperature attainable by runaway of synthesis reaction in semi-batch processes." Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 1997.
 
M. Papadaki, R. J. Emery. E. Serra, R. Nomen, J. Sempere; "Sensitivity analysis of the 2-methylpyridine N-oxidation kinetic model." Green Chemistry, 2002.
 
Bosch, J., Strozzi, F., Serra, E., González, A., Avilés, K., Cano, J., Nomen, R., Sempere, J., Agazzi, G., Bianchi F. i Zaldívar, J.M.; "Analysis of IQS bench scale reactor experiments connected to the EWDS prototype-AWARD Project". Publicació del JRC - European Comisión, 2003.
 
Nomen, R., Sempere, J., Avilés, K., Serra, E., Sales, J; "Development of the Harsmeth methodology for hazard assessment of highly reactive systems: Harsmeth New Process." Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2007.
 
J. Sempere; R. Nomen; E. Serra; B. Sempere; D. Guglielmi; “Thermal behavior of oxidation of TiN and TiC nanoparticles”; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2011
 
J. Menacho; O. Pou; E. Serra; R. Nomen; X. Tomás; J. Sempere; “Un Método para la simulación de columnas de adsorción”; Afinidad; 2011
 
Copelli, S., Derudi, M., Sempere, J., Serra, E., Lunghi, A., Pasturenzi, C., Rota, R.; “Emulsion polymerization of vinyl acetate: Safe optimization of a hazardous complex process”; Journal of Hazardous Materials; 2012

 

Grups de recerca

Grup de Química Farmacèutica