• Dr. Francesc Martori Adrian

Dr. Francesc Martori Adrian
IQS Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390
08017 Barcelona
Spain
Tel: +34 932 672 407

email: 
francesc.martori@iqs.edu

Data science for businessDoctor en Administració i Direcció d’Empreses (2013, URL)

Màster en Gestió de l’Empresa Industrial (2009)
Enginyer Químic (2008, IQS)
Contractat Doctor, 2013 -
Visiting Scholar a la Universitat de Stanford (2014)

 

Assignatures

Data science for business

 

Linies de Recerca

  • Ús de tècniques de data mining a aplicacions educatives
  • Modelatge d’estudiants

 

Publicacions

Martori, F., Cuadros, J., & González-Sabaté, L. (2016, April). Studying the relationship between BKT fitting error and the skill difficulty index. In Proceedings of the Sixth International Conference on Learning Analytics & Knowledge (pp. 364-368). ACM

Martori, F., Cuadros, J., & González-Sabaté, L. (2015, June). Direct estimation of the minimum RSS value for training Bayesian Knowledge Tracing parameters. In Proceeding of the Eighth International Conference on Educational Data Mining.

Cuadros, J., Artigas, C., Guitart, F., & Martori, F. (2015). Analyzing a virtual-lab based contextualized activity from action logs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 182, 441-447.

Olive, A., Samper, X., Cuadros, J., Martori, F., Serrano, V. (2015) Answering questions concisely: analysis of a Twitter activity in a management course. Procedia-Social and Behavioral Sciences 182, 179-186

Camprodon, M.; Florensa, A.; Martori, F.; Sols, J. (2011) “Análisis de la Responsabilidad Social Corporativa en el stakeholder Clientes y Consumidores: el caso de la industria química española”, Estudios Empresariales 136, 43-52.

Camprodon, M.; Sols, J.; Florensa, A.; Martori, F. (2010) “Aplicación del método Delphi para el análisis de la Responsabilidad Social Corporativa: validación de los criterios más relevantes en cada stakeholder”, Revista de Fomento Social 259, vol. 65, Córdoba, 491-529
 

 

Membre del Grupo de Recerca ASISTEMBE (Analytics, Simulations and Inquiry in STEM and Business Education)