• Dr. Francesc Teixidó Navarro

Dr. Francesc Teixidó Navarro
IQS School of Management

Gestión de Aplicaciones Académicas.
Universidad Ramon Llull
Via Augusta, 390
08017, Barceona, Spain
+34 93 267 20 00
+34 93 205 62 66
Orcid: 0000-0003-0508-1711

Ver perfil linkedIn

email: 
francesc.teixido@iqs.url.edu

Doctorat en “Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i la seva gestió” per la Universitat Ramon Llull (URL) (2016)
Master in Project Management al Campus la Salle (2014)
Master Universitari en Direcció de Projectes al Campus La Salle (2014)
Enginyer en Informàtica a Enginyeria i Arquitectura la Salle de la Universitat Ramon Llull (2005)
Enginyer tècnic en Informàtica de sistemes a Enginyeria i Arquitectura la Sallede la Universitat Ramon Llull (2002)

Membre del departament del Gestió d’aplicacions acadèmiques de l’Institut Químic de Sarrià  - Universitat Ramon Llull
Gestor de projectes
CIO de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera – Sant Ignasi – 2010 - 2021

Assignatures

Devices, technology and mobile environment

 

Línies de Recerca

Artificial Intelligence 
Data Mining 
Machine Learning 
Knowledge-Based Systems
Multiobjective
Evolutive
Consensus
Concept mapping
Clustering

 

Publicacions rellevants

Exploring mass tourism impacts on locals: A comparative analysis between Barcelona and Sevilla, 2021
G Hernandez-Maskivker, A Fornells, F Teixido-Navarro, J Pulido
European Journal of Tourism Research 29, 2908-2908


Promoting consensus in the concept mapping methodology: an application in the hospitality sector, 2019
A Fornells Herrera, Z Rodrigo, X Rovira Llobera, R Santomà Vicens, F Teixidó-Navarro, E Golobardes
Pattern Recognition Letters, 2015, Vol. 67, Part 1 (December)


Objectivant per consens la metodologia dels mapes conceptuals, 2016
F Teixidó Navarro
Universitat Ramon Llull


Toward high performance solution retrieval in multiobjective clustering,  2015
A Garcia-Piquer, A Sancho-Asensio, A Fornells, E Golobardes, G Corral, F Teixidó-Navarro
Information Sciences 320, 12-25


Promoting consensus in the concept mapping methodology: an application in the hospitality sector, 2015
A Fornells, Z Rodrigo, X Rovira, M Sánchez, R Santomà, F Teixidó-Navarro, E Golobardes
Pattern Recognition Letters 67, 39-48


Hierarchical evolution of linear regressors, 2008
F Teixidó-Navarro, A Orriols-Puig, E Bernadó-Mansilla
Proceedings of the 10th annual conference on Genetic and evolutionary computation


Evolución de modelos jerárquicos de reglas en problemas anidados y no anidados, 2007
F Teixidó-Navarro, E Bernadó-Mansilla 

 

Grups de recerca

Membre del grup de recerca Tourism, Hospitality and Mobility (HTM)