• Dr. Horacio Moreno

Dr. Horacio Moreno

email: 
horacio.moreno@iqs.edu

Creació de Bioempreses i Emprenedoria