• Dr. Jordi Cuadros Margarit

Dr. Jordi Cuadros

IQS Universitat Ramon Llull

Via Augusta 390
08017 Barcelona
Spain
Tel: +34 932 672 071
 

email: 
jordi.cuadros@iqs.edu

Llicenciat en Pedagogia (2010, UNED)
Doctor en Química (2003, URL)
Enginyer Químic (1997, IQS)
Llicenciat en Química (1997, URL)

Professor Titular, 2008 -

Representant d'’IQS a la Comissió d'Innovació i Actualització Docent de la Universitat Ramon Llull (2011 -) i la Comisión de Docencia, Aprendizaje y Programas de UNIJES (2013 -).
 

Assignatures

Aplicacions Informàtiques, Informàtica, Informàtica i Càlcul Numèric, Disseny de Qüestionaris, Introducció a la Docència Universitària

 

Línies de Recerca

  • Didàctica de la química
  • Desenvolupament i estudi de simulacions per a l'aprenentatge
  • Utilització de tècniques de mineria de dades en aplicacions educatives

 

Publicacions rellevants

Martori, F., Cuadros, J., & González-Sabaté, L. (2016, April). Studying the relationship between BKT fitting error and the skill difficulty index. In Proceedings of the Sixth International Conference on Learning Analytics & Knowledge (pp. 364-368). ACM

Cuadros, J., Artigas, C., Guitart, F., & Martori, F. (2015). Analyzing a virtual-lab based contextualized activity from action logs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 182, 441-447.

Cuadros Margarit, J. (2014). Una Nova taula periòdica per a l'ensenyament secundari. Educació Química 15, 62

Cuadros, J. (2014). Quince años de laboratorios virtuales en química (I). Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales 76, 55-62.

Cuadros, J., Guitart i Mas, F., & Artigas, C. (2013). Activitats contextualitzades en el laboratori virtual. Educació Química, 48-55.

Mas, J., Farre, A., Cuadros, J., Juvells, I., & Carnicer, A. (2011). Understanding Optical Trapping Phenomena: A Simulation for Undergraduates. IEEE Transactions on Education, 54(1), 133-140.

Cuadros Margarit, J. (2010). Portant el laboratori virtual a l'aula de química: alguns coms i alguns perquès. Educació química, 4-12.

Cuadros, J., Florensa, A., Pérez, J.D., Faijes, M. & Agut, M. (2008). Ciències per al món contemporani. Castellnou Edicions. Barcelona

Cuadros, J., Yaron, D., & Leinhardt, G. (2007). "One Firm Spot": The Role of Homework as Lever in Acquiring Conceptual and Performance Competence in College Chemistry. Journal of Chemical Education, 84(6), 1047.

Yaron, D., Cuadros, J., Karabinos, M., Leinhardt, G., & Evans, K. L. (2004). Virtual laboratories and scenes to support chemistry instruction: lessons learned. About invention and impact: Building excellence in undergraduate science, technology, engineering and mathematics (STEM) education, 177-182.

 

Grups de recerca

Membre del Grup de Recerca ASISTEMBE (Analytics, Simulations and Inquiry in STEM and Business Education)
Membre del Grup de "Innovación Docente en Óptica Física y Fotónica" (UB, GIDCUB-11/OFF)