• Dr. Jordi Díaz Ferrero

Dr. Jordi Díaz Ferrero
Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals IQS (GESPA)
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017
Barcelona, Spain
Tel: +34 932 672 000
Fax: + 34 932 056 266

email: 
jordi.diaz@iqs.edu

Doctor en Química (2000, URL). Llicenciat en Ciències Químiques (1996, URL). Enginyer Químic (1995, IQS).

Invited Scientist, SRI International, CA USA (2000)
Professor Catedràtic, 2015-
Director del Laboratori Mediambiental, 2002-2019
Coordinador del Grau en Química, 2013- 
Degà d'IQS School of Engineering 2020-

 

AssignaturES

Professor de Química, Anàlisi Bioquímica i Bioassajos, Química Ambiental i Anàlisi de la Qualitat Ambiental

 

LINIES DE RECERCA

  • Estudi de metodologies per a l'anàlisi de contaminants orgànics persistents ( dioxines i furans , PCB, retardants de flama , PFC, DP , etc. ) en matrius ambientals i alimentàries
  • Degradació i eliminació de contaminants orgànics persistents
  • Presència i evolució de contaminants orgànics persistents en aire ambient

 

PublicacionS RELLEVANTS

D. Palmer, J.O. Pou, L. Gonzalez-Sabaté, J. Díaz-Ferrero, J.A. Conesa, N. Ortuño, New models used to determine the dioxins total amount and toxicity (TEQ) in atmospheric emissions from thermal processes, Energies, 2019, 12, 4434-4444.
 
D. Palmer, J.O. Pou, L. Gonzalez-Sabaté, J. Díaz-Ferrero, Multiple linear regression based congener profile correlation to estimate the toxicity (TEQ) and dioxin concentration in atmospheric emissions, Science of the Total Environment, 2018, 622-623, 510-516.
 
M. Marquès, M. Nadal, J. Díaz-Ferrero, M. Schuhmacher, J.L. Domingo, Concentration of PCDD/Fs in the neighborhood of a hazardous waste incinerator: human health risks, Environmental Science and Pollution Research, 2018, 25, 26470-26481.
 
A. Von Eyken, L. Pijuan, R. Martí, M.J. Blanco, J. Díaz-Ferrero, Determination of Dechlorane Plus and related compounds (Dechlorane 602, 603 and 604) in fish and vegetable oils, Chemosphere, 2016, 144, 1256-1263.
 
M. Nadal, J. Rovira, J. Díaz-Ferrero, M. Schuhmacher, J.L. Domingo, Human exposure to environmental pollutants after a tire landfill fire in Spain: Health risks, Environment International, 2016, 97, 37-44.
 
G. Perelló, J. Díaz-Ferrero, J.M. Llobet, V. Castell, E. Vicente, M. Nadal, J.L. Domingo, Human exposure to PCDD/Fs and PCBs through consumption of fish and seafood in Catalonia (Spain): Temporal trend, Food and Chemical Toxicology, 2015, 81, 28-33.

  

GRUPS D'INVESTIGACIÓ

Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals IQS (GESPA)