• Dr. Jordi Díaz Ferrero

Dr. Jordi Díaz Ferrero
Grup d’Enginyeria i Simulacio de Processos Ambientals (GESPA)
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017
Barcelona, Spain
Tel: +34 932 672 103
Fax: + 34 932 056 266
ORCID: 0000-0002-5899-7048

email: 
jordi.diaz@iqs.url.edu

Doctor en Química (2000, URL). Llicenciat en Ciències Químiques (1996, URL). Enginyer Químic (1995, IQS).

Invited Scientist, SRI International, CA USA (2000)
Professor Catedràtic, 2015-
Director del Laboratori Mediambiental, 2002-2019
Coordinador del Grau en Química, 2013-2020
Degà IQS School of Engineering, 2020-
 

AssignaturES

Professor de Química Ambiental i Anàlisi de la Qualitat Ambiental

 

LINIES DE RECERCA

  • Estudi de metodologies per a l'anàlisi de contaminants orgànics persistents ( dioxines i furans , PCB, retardants de flama , PFC, DP , etc. ) en matrius ambientals i alimentàries
  • Degradació i eliminació de contaminants orgànics persistents
  • Formació, emissió i evolució de contaminants orgànics persistents en aire ambient

  

GRUPS DE RECERCA

Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals (GESPA)