• Dr. Jordi Teixidó Closa

Dr. Jordi Teixidó i Closa
Grup de Química Farmacèutica
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017
Barcelona, Spain
Tel.:+34 932 672 000
Fax: +34 939 056 266
ORCID: 0000-0002-2720-9811

email: 
jordi.teixido@iqs.url.edu

Doctor Enginyer Químic (1991, IQS). Llicenciat en Ciències Químiques (1993, URL). Enginyer Químic (1987, IQS)

Research Fellow, Rohm & Haas Agrochem. Div, USA (1998)
Professor Catedràtic, 2005-
Responsable del Laboratori de Disseny Molecular
Secretari General 2012 - 2014
Degà d'IQS School of Engineering 2014 - 2020
Vicerector d'Ordenació i Qualitat Acadèmica de la URL 2020 - 2022

Vicerector de Recerca i Innovació de la URL 2022 -

 

Assignatures

Determinació Estructural, Disseny Molecular, Química Farmacèutica

 

Línies de Recerca

  • Disseny Molecular: Química Computacional i mètodes Quimiomètrics aplicats al disseny i síntesis de noves molècules.
  • Disseny i síntesi de nous inhibidors de GPCR,  TK i RTK (càncer), VIH (Sida) i VHC (Hepatitis C).

 

Grups d'investigació

Grup de Química Farmacèutica