• Dr. José Luis Sánchez Torelló

Dr. José Luis Sánchez Torelló
Departament de Gestió Empresarial
IQS School of Management
Universitat Ramon Llull
Tel: +34 932 672 000
Fax: +34 932 056 266

email: 
jose.sanchez@iqs.edu

Doctor en Economia i Empresa (2014, URL)
Màster en Investigació per a Economia i Empresa (2011, URL)
Màster en Assessoria Fiscal (1996, UB)
Llicenciat en Dret (1991, UB)

Professor associat ( 2006 )

Contractat Doctor


Coordinador de segon curs d' ADE

Assignatures

Professor de Dret d'Empresa, Dret Laboral i Dret Fiscal.

Dret d'Empresa (Màster GEI)