• Dr. Julià Sempere Cebriàn

Dr. Julià Sempere

Grup de Química Farmacèutica

IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta, 390, E-08017 Barcelona, Spain
Tel.: +34 93 267 20 00
Fax: +34 93 205 62 66

email: 
julia.sempere@iqs.url.edu

Doctor Enginyer Químic (1983, IQS)
Enginyer Industrial (1993, URL)
Enginyer Químic (1978, IQS)


Catedràtic, 1992 

Coordinador de Màster en Enginyeria Química
Director del Departament d'Enginyeria Química  -2015
Director del Grup d'Enginyeria de Processos, Seguretat i Prospectiva
Coordinador de l'especialitat de Seguretat del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
Vicepresident de l'ECEEN (European Chemical Engineering Education Network) i membre del Comitè Executiu d'EC2E2N (European Chemistry and Chemical Engineering Education Network)
Membre del Comitè Executiu de GECAT (Grupo Especializado en Análisis Térmico i Calorimetría) de la RSEQ (Real Sociedad Española de Química) i de la RSEQ (Real Sociedad Española de Física)
Representant d' Espanya en ICTAC (International Council of Thermal Analysis and Calorimetry)

Assignatures

Enginyeria Química: Operacions Bàsiques de l'Enginyeria Química, Operacions de Separació, Simulació i Optimització de Processos, Seguretat en Plantes Químiques.

Llicenciatura en Química: Enginyeria Química

Màster de Recerca en Química i Enginyeria Química:Risc Tecnològic, Anàlisi Tèrmica i Calorimetria, Canvi d'Escala.

Màster en Enginyeria Ambiental de l'Empresa: Eliminació de contaminants en fase gas.

 

Projectes fons FEDER

 

Línies de Recerca

  • Avaluació del risc en processos industrials.
  • Anàlisi tèrmica i calorimetria
  • Estabilitat tèrmica de productes químics i nanomaterials.
  • Estabilitat tèrmica de processos de síntesi industrial.
  • Intensificació de processos per a Química Fina i d'Especialitats.
  • Simulació numèrica de processos: reactors nuclears de fusió.
  • Valorització de residus.

 

Publicacions rellevants

Sheffick, R., Crespo , A. M. , Sempere, J., El Enfoque de la seguridad desde la conducta humana : gestión distribuida de la seguridad, Asepeyo , Institut Químic de Sarrià, D.L. 2007. 104 p., D.L. B-6402-2007

R. Nomen, M. Bartra, J. Sempere, E. Serra, J. Sales, X. Romero, The estimation of reaction enthalpy for complex molecules using Benson groups. Comparison of different strategies, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2005, 80, 581-584

R. Nomen, J. Sempere, J. Sales and V. Ghinaglia, Development and validation of operative tools for the risk assessment of highly reactive systems: HarsMeth version 2, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2004, 17, 365-371

R. Nomen, J. Sempere, E. Serra, A. Pey and V. Ghinaglia, Check cards for runaway (CCR): an operative tool for the risk assessment of highly reactive systems performed in small and medium-sized enterprises, Process Safety and Environmental Protection, 2004, 82, 5-11

Zaldivar, J. M., Cano, J., Alos, M. A.; Sempere, J., Nomen, R., Lister, D.; Maschio, G., Obertopp, T., Gilles, E. D., Bosch, J. and Strozzi, F, A general criterion to define runaway limits in chemical reactors, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2003, 16, 187-200

R. Nomen, J. Sempere, A. Pey, A. Alvarez, Solving the SEVESO II prediction problem of substance generation during loss of control by AI techniques, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2003, 16, 55-60

 

Grups de recerca

Grup de Química Farmacèutica