• Dr. Llorenç Puig, sj

Dr. Llorenç Puig, sj
IQS - Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià
Universitat Ramon Llull
Via Augusta, 390
08017, Barcelona, España
Tel: +34 932672036

email: 
llorenc.puig@iqs.edu

Jesuïta, es va incorporar a la Companyia de Jesús l'any 1996.
Doctor en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1995)
Llicenciat en Teologia per Centre Sèvres de París (2006)
Curs de Direcció i Gestió d'Organitzacions No Governamentals (DGONG) a ESADE (2010)

AsSignaturEs

"Ètica de la Tecnociència" (Química, Enginyeria Química i Enginyeria Industrial)

 

Línies de RECERCA

  • Ètica, teologia, ecologia i medi ambient

 

Publicacions relLevants

  • “Electronic structure and superconductivity in strongly correlated systems in the pseudogap regime” L. Puig-Puig and F. López-Aguilar, Phys. Rev. B, 52, 17143 (1995).
  • “La Connaissance de Dieu, croisée des ouvertures. Étude sur la science théologique et la théologie naturelle chez Thomas F. Torrance”. ”Memoria de la Licencia, Centre Sèvres, Paris, Mayo 2006
  • Cuaderno 202 de Cristianisme i Justícia (2017): “Hacia una ecología integral”, con Joan Carrera.
  • “La globalización de la indiferencia en cinco iconos”, capítulo en “La era del desánimo. Una lectura creyente desde la filosofía y la teología”, VVAA. Ed. Centro de Estudios Cristianisme i Justícia, 2018


Com jesuïta present al Centre, ofereix acompanyament pastoral, activitats pastorals i col·laboració en el desenvolupament de la Identitat i Missió de l'IQS.