• Dr. Manuel David Abad Roldán

Dr. Manuel David Abad
Group of Applied Mechanics and Advanced Manufacturing (GAM)
IQS School of Engineering University Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017 Barcelona Spain
Tel: + 34 932 672 000 (Ext: 2319)
Fax: + 34 932 056 266
ORCID: 0000-0002-5935-5709

email: 
manuel.abad@iqs.url.edu

Dr. Ciència de Materials, Universidad de Sevilla (2010)
Llicenciat en Ciències Químiques, Universidad de La Rioja (2004)
Diploma d'Estudis Avançats, Universidad de Sevilla (2007)
Màster en Ciència i Tecnologia de Nous Materials, Universidad de Sevilla (2008)

Investigador Postdoctoral (McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, 2010-1012)
Investigador Postdoctoral (University of California – Berkeley, California, USA, 2013-2015)
Investigador Associat (University College Dublin, Dublin, Ireland, 2015-2016)
Professor Titular IQS School of Engineering, 2021
Coordinador del Màster en Ciència i Enginyeria de Materials

 

Assignatures

Química (Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials)

Tecnologia de Materials (Enginyeria Industrial)

Química Industrial (Màster en Enginyeria Industrial)

Materials Ceràmics (Màster en Ciència i Enginyeria de Materials)

Laboratori de tecnologia de materials: dels materials als productes y dispositius (Màster en Ciència i Enginyeria de Materials)

 

LINIES DE RECERCA

 • Synthesis of nanostructured materials: nanoparticles and thin films.

  Chemical and microstructural characterization of nanostructured materials.

  Tribological characterization of nanostructured materials.

  Mechanical properties of thin films, alloys and ceramic materials.

  High temperature nanoindentation.

  Fabricació aditiva

 

GRUP DE RECERCA

Group of Applied Mechanics and Advanced Manufacturing (GAM)