• Dr. Marc Carnicer Heras

Dr. Marc Carnicer Heras
Departamento de Bioenginyeria
Grup de Química Biològica i Biotecnologia
IQS
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017
Barcelona, Spain
Tel.: +34 932 672 276
ORCID: 0000-0003-4459-5969

 

email: 
marc.carnicer@iqs.url.edu

2012  Uni. Autònoma de Barcelona (UAB) Ph.D en Biotecnologia.
2008  Uni. Autònoma de Barcelona (UAB) MSc en Biotecnologia Avançada.
2007  Universitat de Barcelona (UB) Llicenciatura en Bioquímica.

 

2019  Project Manager, Bioprocess Pilot Plant en IQS
2015   Assistant professor, Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull
2012/2014  Postdoctoral Researcher, INSA de Toulouse

 

ASSIGNATURES

Grau Biotecnologia: Laboratori 5: Bioreactors i Bioprocessos; Processos de Separació i Purificació; Genòmica, Proteòmica i Metabolòmica.
Màster en Bioenginyeria: Laboratori de Gen a Producte; Biologia Sintètica; Pilot Plant Workshop.

 

LÍNIES DE RECERCA

  • Utilització de fonts de carboni alternatives per la obtenció de productes de interès biotecnològic (p.e. acetat, metanol).
  • Optimització de la producció de proteïnes recombinants i metabòlits mitjançant l’ús de fluxos metabòlics.

 

Grup de Química Biològica i Biotecnologia