• Dr. Marcel·lí Carbó

Dr. Marcel·li Carbó
IQS School of Enginnering
Universitat Ramon Llull
Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona
Tel.: 93 2672000
Fax: 93 2672032  
email: 
marcelli.carbo@iqs.edu

Fisiopatologia Molecular (Op) en el Grau de Biotecnologia

Farmacologia per a Químics en el Màster de Química Farmacèutica