• Dr. Martí Lecina Veciana | Departament de Bioenginyeria

Dr. Martí Lecina
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017 Barcelona, Spain
Tel. +34 93 267 24 14
RESEARCHER ID: H-5363-2015
ORCID: 0000-0002-8757-9902

 

email: 
marti.lecina@iqs.url.edu

Enginyer Químic (UAB, 2000), Màster en Biotecnologia (UAB, 2002), Doctor en Biotecnologia 2007, Post-doctorat en hESC i iPSC (Bioprocessing Technology Institute, 2008-2010), Post-doctorat en Enginyeria de Bioprocessos (Dpt. D’Enginyeria Química, UAB, 2010-2016).

Professor Associat en formació (Dpt. d’Enginyeria Química, UAB, 2001-2003), Professor ajudant LUC (Dpt. d’Enginyeria Química, UAB, 2004-2007), Professor Associat (Dpt. d’Enginyeria Química, UAB, 2010-2016).

Professor Contractat Doctor (IQS, 2016-)
Professor Titular IQS, 2020

 

ASSIGNATURES

Biotecnologia (Grau en Farmàcia), Bioreactors i Bioprocessos (Màster en Bioenginyeria), Simulació i optimització de Bioprocessos (Grau en Biotecnologia) i Disseny de Bioreactors (Grau en Biotecnologia), Laboratori de Biotecnologia de la Salut (Grau en Biotecnologia).

 

LÍNIAS DE RECERCA

  • Desenvolupament i optimització de bioprocesos.
  • Cultiu cel·lular, hESC i iPSC, microalgues, cèl·lules vegetals.
  • Producció de proteïnes recombinants, anticossos monoclonals i candidats vacunals.
  • Disseny de bioreactors i elements d’un sol ús.
  • Extracellular vesicles (EVs) engineering and manufacturing as a drug delivery systems.