• Dr. Oriol Gallemí i Rovira

Oriol Gallemí i Rovira

Dr. Oriol Gallemí i Rovira
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017
Barcelona, Spain
Tel.:+34 932 672 000
Fax: +34 939 056 266
ORCID: 0000-0001-8970-2989
email: 
oriol.gallemi@iqs.edu

Doctor Enginyer Industrial (2012, UPC-ETSEIB), Màster en Direcció de Màrqueting i Comunicacions (2017, UOC), Màster en Ciències de l’Espai (2009, ISU, Estrasburg), Enginyer Industrial (2006, UPC-ETSEIB) amb estances a Beihang University of Aeronautics and Astronautics, ENSAE-Supaero i INP Grenoble). 
Investigador al laboratori d’electrotècnia i energia de l’IQS. 
 

ASsIGNATURES

  • Teoria de circuits
  • Màquines elèctriques
  • Sistemes elèctrics

 

LÍNieS DE recerca

  • Microxarxes
  • Arquitectura de sistemes híbrids
  • Emmagatzematge d’energia
  • Gestió de l’energía
  • Vehicles elèctrics i híbrids
  • Sistemes de complexitat (Systems of Systems) 

 

PUBLICACIONS RELlEVANTS