• Dr. Pablo Leivar Rico

Dr. Pablo Leivar 
Vicedegà d’Ordenació Acadèmica
Laboratori de Bioquímica
Unitat de Biologia Sintètica i Biotecnologia de Microalgues
Grup de Química Biològica y Biotecnologia (GQBB)
Departament de Bioenginyeria
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017 Barcelona, Spain
Tel. +34 93 267 20 00
Fax +34 93 205 62 66
ResearcherID: D-7808-2017
ORCID: 0000-0003-4878-3684
SCHOLAR

email: 
pablo.leivar@iqs.url.edu

Llicenciat en Bioquímica (Universitat de Barcelona, 1998)
Doctor en Bioquímica (Universitat de Barcelona, 2003)

Investigador postdoctoral (University of California-Berkeley, 2004-2009)
Investigador júnior (Centre for Research in Agricultural Genomics, 2010-2014)
Professor Contractat Doctor (IQS, 2014 - 2020)
Professor Titular (IQS, 2020 -)
Coordinador del Grau en Biotecnologia (IQS, 2017 - 2023)
Vicedegà d’Ordenació Acadèmica (2023 - )

Més informació: https://planaslab.iqs.edu/people/pablo-leivar/

 

AssignaturES

Tecnologia d’ADN recombinant (Grau en Biotecnologia)
Genòmica, Proteòmica, Metabolòmica (Grau en Biotecnologia)
Biotecnologia Vegetal (Grau en Biotecnologia)
Seminaris Interdisciplinars (Grau en Biotecnologia)

Laboratori d’Enginyeria Genètica i Metabòlica (Màster en Bioenginyeria)
Laboratori Fonamental, complements formatius (Màster en Bioenginyeria)
Enginyeria genètica i de proteïnes, complements formatius (Màster en Bioenginyeria)

 

LINIES DE RECERCA

Biologia Sintètica i Biotecnologia Molecular de Microalgues Fotosintètiques:
  • Enginyeria genètica i metabòlica de microalgues per a la producció sostenible de bioproductes d’alt valor
  • Enginyeria del metabolisme de glicolípids al cloroplast de la microalga verda Chlamydomonas reinhardtii
  • Control optogenètic de l'expressió gènica com a eina de biologia sintètica
  • Sistemes fotosensors en plantes basats en els fotoreceptors fitocrom (phy) i els factors de transcripció que interaccionen amb el phy (PIFs)
Més informació: https://planaslab.iqs.edu/research/synthetic-biology-and-molecular-biotechnology-in-green-microalgae/

 

GRUPS D'INVESTIGACIÓ

Grup de Química Biològica y Biotecnologia (GQBB)

Més informació: https://planaslab.iqs.edu/