• Dr. Pedro Celma Serra

Dr. Pedro Celma Serra
Secció d'Ecotecnologies
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017 Barcelona, Spain
Tel.:+34 932 672 000
Fax: +34 939 056 266

email: 
celma@iqs.url.edu

Doctor Enginyer Químic per la Universitat Ramon Llull, (1983).
Enginyer Industrial, especialitat química, per la Universitat Autònoma de Barcelona, (1985).
Enginyer Químic per l'IQS, (1969).

Professor Catedràtic, 1989 - actualitat
Director de la Secció de Ecotecnologia d'IQS

Assignatures

Disseny d'equips i instal·lacions, Mecànica de fluids i transmissió de calor, Fenòmens de transport, Enginyeria de Projectes i Laboratori de Projectes.


Línies de Recerca

  • Desenvolupament de processos industrials no contaminants.
  • Minimització, reciclat i valoració de subproductes i residus de la indústria química.

Publicacions rellevants

F. Fernández, P. Celma, I. Puntí, J. Cisa, J. Cot, A. Marsal y A. Manich. The enzyme activity of trypsin on sheepskin trimmings in a two-step collagen extraction process. J. Am. Leather Chem. Assoc., 2007, 102, 1-9.

F. Fernández, P. Celma, J. Cisa, R. Escrivà, J. Cot, A. Marsal y A. Manich. Gestión alternativa de residuos de piel en bruto. AQEIC, 2007, 58 (nº 3), 110-119.

J. Cot, A. Marsal , A. Manich, P. Celma, F. Fernandez y J. Cot Gores. Transformation plant for converting chromium waste into chemical products for the leather industry. J. Am. Leather Chem. Assoc., 2008, 103, 103-113.

J. Cot, A. Marsal , A. Manich, P. Celma, F. Fernandez y J. Cot Gores. Alternative process for recovery of chromium (III) effluents. J. Soc. Leath. Tech. Chem., 2008, 92, 139-149.


Grups de recerca

Secció d'Ecotecnologies, Unitat Associada a l'IQAC-CSIC