• Dr. Raimon Puig de la Bellacasa Cazorla

Dr. Raimon Puig de la Bellacasa Cazorla
Departament de Química Orgànica i Farmacèutica
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017 Barcelona, Espanya
Tel.: +34 932 672 000 ext. 2361
Fax: +34 939 056 266

email: 
raimon.puig@iqs.url.edu

Llicenciat en Química, intensificació en Química Orgànica (URL, 2004).
Enginyer Químic de l’Institut Químic de Sarrià (IQS, 2007).
Diploma d’Estudis Avançats (DEA) (URL, 2008).
Doctor en Química (Química Orgànica, Universitat Ramon Llull (URL), 2010).
Investigador Postdoctoral a l’IQS (Prof. J. I. Borrell, URL, 2010-2012)
Col·laborador d’Investigació (IQS-Pangaea Biotech S. L., 2013-2017)
Estada de recerca a Boston College (Prof. S.-Y Liu, Boston, Estats-Units, Juny-Setembre 2017)

Professor Ajudant Doctor (IQS, 2018- 2020)
Professor Contractat Doctor (IQS, 2020- )

 

Fonaments del Laboratori Químic i Biològic (Graus en Química i Enginyeria Química)
Laboratori 1+2 (Química i Biologia) (Grau en Biotecnologia)
Química (Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials)
Síntesi Avançada (Grau en Farmàcia)

 

  • Síntesi i avaluació biològica de noves estructures heterocícliques amb capacitat inhibidora de Receptors Acoblats a Proteïnes G (GPCR), Tirosina-Cinases (TK) i Receptors de Tirosina-Cinases (RTK) per aplicació en Càncer, VIH (SIDA), VHC (Hepatitis) i Distròfia Miotònica.
  • Desenvolupament de noves metodologies sintètiques.

 

Y. Liu, R. Puig de la Bellacasa, B. Li, A. B. Cuenca, S.-Y Liu. The Versatile Reaction Chemistry of an Alpha-Boryl Diazo Compound J. Am. Chem. Soc., 2021, 143 (35) 14059.

J. M. Oliveras, R. Puig de la Bellacasa, R. Estrada-Tejedor, J. Teixidó, J. I. Borrell. 1,6-Naphthyridin-2(1H)-ones: Synthesis and Biomedical Applications. Pharmaceuticals, 2021, 14, 1029.

I. Galve; R. Ondoño; C. de Rocafiguera; R. Puig de la Bellacasa; X. Batllori; C. Puigjaner; M. Font-Bardia; O. Vallcorba; J. Teixidó, J. I. Borrell. A captured room temperature stable Wheland intermediate as a key structure for the orthogonal decoration of 4-amino-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-ones. Organic & Biomolecular Chemistry, 2020, 18, 9810-9815.

G. Jubete, R. Puig de la Bellacasa, R. Estrada-Tejedor, J. Teixidó, J. I. Borrell. Pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-ones: Synthesis and Biomedical Applications. Molecules, 2019, 24, 4161.

E. Bou-Petit, E. Picas, C. Puigjaner, M. Font-Bardia, N. Ferrer, J. Sempere, R. Puig de la Bellacasa, X. Batllori, J. Teixidó, R. Estrada-Tejedor, S. Ramon y Cajal, J. I. Borrell. An unequivocal synthesis of 2-aryl substituted 3-amino-2,4,5,7-tetrahydro-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-ones. ChemistrySelect, 2017, 2, 3668-3672.

I. Chaib, N. Karachaliou, S. Pilotto, J. Codony Servat, X. Cai, X. Li, A. Drozdowskyj, C. Codony Servat, J. Yang, C. Hu, A. F. Cardona, G. Lopez Vivanco, A. Vergnenegre, J. M. Sanchez, M. Provencio, F. de Marinis, A. Passaro, E. Carcereny, N. Reguart, C. Garcia Campelo, C. Teixidó, I. Sperduti, S. Rodriguez, C. Lazzari, A. Verlicchi, I. de Aguirre, C. Queralt, J. Wei, R. Estrada, R. Puig de la Bellacasa, J. L. Ramirez, K. Jacobsen, H. J. Ditzel, M. C. Santarpia, S. Viteri, M. A. Molina, C. Zhou, P. Cao, P. C. Ma, T. G. Bivona, R. Rosell.Co-activation of STAT3 and YES-Associated Protein 1 (YAP1) Pathway in EGFR-Mutant NSCLC. J Natl. Cancer Inst., 2017, 109(9).

P. Balsas, A. Esteve-Arenys, J. Roldán, L. Jiménez, V. Rodríguez, J. G. Valero, A. Chamorro-Jorganes, R. Puig de la Bellacasa, J. Teixidó, A. Matas-Céspedes, A. Moros, A. Martínez, E. Campo, A. Sáez-Borderías, J. I. Borrell, P. Pérez-Galán, D. Colomer, G. Roué. Activity of the novel BCR kinase inhibitor IQS019 in preclinical models of B-cell non-Hodgkin lymphoma Journal of Hematology & Oncology, 2017, 10:80.

5-Amino-6,7,8,9-Tetrahydrobenzo[b][1,8]Naphthyridin-2-(1H)-one: The first Example of a new Family of HuperTacrines for Alzheimer’s Disease Therapy. A. Balmori, M. Chioua, R. Puig de la Bellacasa, R. Estrada-Tejedor, L. Ismaili, J. Marco-Contelles, J. I. Borrell. Chemistry Select, 2017, 2, 2605-2610.

M. Camarasa, R. Puig de la Bellacasa, A. L. González, R. Ondoño, R. Estrada, S. Franco, R. Badia, J. Esté, M. Á. Martínez, J. Teixidó, B. Clotet, J. I. Borrell. Design, synthesis and biological evaluation of pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-(8H)-ones as HCV inhibitors Eur. J. Med. Chem., 2016, 115, 463-483.

M. J. Lavecchia, R. Puig de la Bellacasa, J. I. Borrell, C. N. Cavasotto. Investigating molecular dynamics-guided lead optimization of EGFR inhibitors. Bioorg. Med. Chem., 2016, 24, 768-778.

R. Puig de la Bellacasa, A. Gibert, J. M. Planesas, L. Ros-Blanco, X. Batllori, R. Badía, B. Clotet, J. Esté, J. Teixidó, J. I. Borrell. Nitrogen positional scanning in tetramines active against HIV-1 as potential CXCR4 inhibitors. Org. Biomol. Chem., 2016, 14, 1455-1472.

M. Chioua, M. Pérez, O. M. Bautista-Aguilera, M. Yañez, M. G. López, A. Romero, R. Cacabelos, R. Puig de la Bellacasa, S. Brogi, S. Butini, J. I. Borrell, J. Marco-Contelles. Development of HuperTacrines as Non-Toxic, Cholinesterase Inhibitors for the Potential Treatment of Alzheimer’s Disease. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2015, 15(8), 648-658.

R. Puig de la Bellacasa, G. Roué, P. Balsas, P. Pérez-Galán, J. Teixidó, D. Colomer, J. I. Borrell. 4-Amino-2-arylamino-6-(2,6-dichlorophenyl)-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-(8H)-ones as BCR kinase inhibitors for B lymphoid malignancies Eur. J. Med. Chem., 2014, 86, 664-675.

R. Puig de la Bellacasa, N. Karachaliou, R. Estrada-Tejedor, J. Teixidó, C. Costa, J. I. Borrell. ALK and ROS1 as a joint target for the treatment of lung cancer: a review. Translational Lung Cancer Research, 2013, 2(2), 72-86.

M. Camarasa, C. Barnils, R. Puig de la Bellacasa, J. Teixidó, J. I. Borrell. A new and practical method for the synthesis of 6-aryl-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine- 4,7(3H,8H)-diones. Mol. Divers., 2013, 17(3), 525-536.

I. Galve, R. Puig de la Bellacasa, D. Sánchez-García, X. Batllori, J. Teixidó, J. I. Borrell. Synthesis of 2-arylamino substituted 5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine-7(8H)-ones from arylguanidines. Mol. Divers., 2012, 16(4), 639-649.

R. Puig-de-la-Bellacasa, L. Giménez, S. Pettersson, R. Pascual, E. Gonzalo, J. A. Esté, B. Clotet, J. I. Borrell, J. Teixidó. Diverse combinatorial design, synthesis and in vitro evaluation of new HEPT analogues as potential non-nucleoside HIV-1 reverse transcription inhibitors. Eur. J. Med. Chem., 2012, 54, 159-174.

S. Pettersson, V. I. Pérez-Nueno, L. Ros-Blanco, R. Puig de la Bellacasa, M. Obdulia Rabal, X. Batllori, B. Clotet, I. Clotet-Codina, M. Armand-Ugón, J. Esté, J. I. Borrell, J. Teixidó. Discovery of Novel Non-Cyclam Polynitrogenated CXCR4 Coreceptors Inhibitors. ChemMedChem., 2008, 3 (10), 1549-1557.

 

Grup de Química Farmacèutica (GQF)