• Dr. Ricard Santomà Vicens

Dr. Ricard Santomà Vicens
Vicedegà de Turisme IQS School of Management
Universitat Ramon Llull
Via Augusta, 390
08017, Barcelona, Spain
+34 932 672 000

email: 
ricard.santoma@iqs.url.edu

Doctor en Administració i Direcció d’Empreses (2008, IQS – Universitat Ramon Llull)
Màster en la Societat de la Informació i la Comunicació (2006, Universitat Oberta de Catalunya)
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses (1996, Universitat de Barcerlona)

Vicedegà de turisme IQS-School of Management 2021 –
Degà de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi (Universitat Ramon Llull) 2012 – 2021
Professor contractat Doctor 2008 –
Acreditació professor lector AQU – 2016

 

Assignatures

Direcció Financera
Comptabilitat
Direcció d’hotels i restaurants

 

Línies de Recerca

Gestió de la hospitalitat
Qualitat de servei

 

Publicacions rellevants

López Viguria, E., Santomà R. (2016). ¿Cuáles son los Rasgos que han de caracterizar el perfil de los egresados de las Escuelas de Negocios Jesuitas según sus directivos?. Journal of Technology Management & Innovation, vol 11 (1).

Abad, M., Guereño, B., Makua, A., Iriberri, J.L., Santomà, R. (2016). Pilgrimage as tourism experience: a preliminary approach to profiling pilgrims on the Ignatian Way. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, vol 4(iv): 48-66.

A. Fornells, Z. Rodrigo, R. Santoma, X. Rovira, M. Sanchez, F. Teixido and E. Golobardes.(2016). Promoting consensus in the concept mapping methodology: An application in the hospitality sector. Pattern Recognition Letters, vol 67(1): 39-48, 2015. (Q2 -1,58).

Ganan, J., Rodrigo, Z., and Santomà, R. (2016). Learning to work interculturally and virtually: Developing postgraduate hospitality management students across international HE institutions. The International Journal of Management Education, 14, 18-27.

Fornells, Z. Rodrigo, R. Santoma, X. Rovira, M. Sanchez, F. Teixidó-Navarro and E. Golobardes. (2015). Promoting consensus in the concept mapping methodology: An application in the hospitality sector. Pattern Recognition Letters,

Vila, M.; Rovira, X.; Costa, G. y Santomà. R. (2011). Combining research techniques to improve quality service in hospitality. Quality and Quantity, 45(1).

Santomà, R.; Vila, M.; Rovira, X. y Batallé, P. (2010). Determining Service Quality Management in Small Rural Hotels in Catalonia using a Qualitative Optimization Process. En Proceedings of EuroCHRIE Conference: Service Quality Excellence,Amsterdam: EuroCHRIE

Santomà, R. & Vila, M.  (2009). El uso del Concept Mapping en la determinación de los aspectos de gestión para mejorar la calidad de servicio en la industria hotelera española.  En AECIT (Ed.).La actividad turística española en 2007 (pp. 47-62). Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

Santomà, R. y Ríos, J. (2009). Calidad de servicio en la industria hotelera desde la perspectiva académica. ESTE-Estudios Empresariales, 130(2).

Santomà, R. y Ficapal, F. (2008). El sector hoteler a Catalunya: situació actual i tendències de futur. En ESADE: Institut d’Innovació Social (Ed.). Guies sectorials de RSE a la petita i mitjana empresa. El sector de l’hoteleria (pp. 15-44).Barcelona: ESADE – Institut d’Innovació Social.

Santoma, R.; Batallé, P.; Rovira, X.; Costa, G.; Vila, M. (2008). Determinación de los aspectos de gestión que llevarán a una cadena hotelera a mejorar su calidad de servicio. Revista Leadership, 14.

Santomà, R., y Costa, G. (2007). Calidad de servicio en la industria hotelera: revisión de la literatura. Revista de Análisis Turístico, 3, pp. 27-44. ISSN: 1885-2564.

Rios, J., y Santomà, R. (2007). Calidad de servicio en la industria hotelera desde la perspectiva del SERVQUAL. Alta Dirección, 251-252, pp. 47-54. ISSN: 0002-6549.

Santomà, R., y Rios, J. (2007). La calidad de servicio en la industria hotelera.Gestión en H, 37, pp. 38-52. Depósito Legal: B-48419/2000.

Santomá, R.; O’Connor,P. (2006). “The Online Pricing Practices of Up-market Barcelona Hotels. An International Comparison”. En: Proceedings of ENTER 06 Conference: Information and Communication Technologies in Tourism,. Wien (Austria): Springer Wien New York.

 

Grups de recerca

Grup de Recerca en Turisme, Hospitalitat i Mobilitat