• Dr. Salvador Borrós Gómez

Dr. Salvador Borrós i Gómez
Director General d'IQS
Grup d'Enginyeria de Materials (GEMAT)
IQS School of Engineering
Universidad Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017 Barcelona, Spain
Tel .: + 34 932 672 000
Fax: +34 932 056 266

email: 
salvador.borros@iqs.url.edu

Dr Enginyer Químic IQS (1993)
Enginyer Químic IQS (1987)
Màster en Gestió de l' Empresa Industrial (IQS, 1993)
Diplomat en Caracterització de Materials (Universitat de Barcelona 1993)

Professor Catedràtic, 2004
Director General IQS, 2020
Director del Departament de Bioenginyeria 2018 - 2020
Director del Departament d'Enginyeria Química i Ciència de Materials (2015-2018)
Director en funcions Departament Enginyeria Industrial (2009-2011)
Membre del Departament de Bioenginyeria IQS
Investigador principal (IP) Grup d'Enginyeria de Materials GEMAT, Grup de recerca consolidat SGR2017, AGAUR, Generalitat de Catalunya. Grup de Recerca Consolidat des de 2006
Membre fundador del Centre de Tecnologia de Conservació del Patrimoni (CETEC-Patrimoni)

 

Assignatures

Ciència i Enginyeria dels Materials  (Química i Enginyeria Química)
Selecció de Materials
Disseny de Materials i dispositius mèdics(Màster en Bioenginyeria)
Materials Polimèrics i Composites (Màster de Ciència i Enginyeria de Materials)

 

Línies de Recerca

Aplicació de la Ciència dels Materials a la conservació del Patrimoni

Biomaterials:

  • Nanopartícules polimèriques per a l’arriberament de fàrmacs i teràpia gènica
  • Disseny de superfícies biomimètiques amb senyalització cel·lular química i mecànica. Smart surfaces
  • Disseny i fabricació de scaffolds per a la regeneració de teixit ossi i cartilaginós mitjançant impressió 3D

Materials Polimèrics en aplicacions industrials:

  • Disseny d' adhesius d'altes prestacions
  • Estudi de la química de la vulcanització
  • Disseny de composites amb viscoelasticitat controlada
  • Modificació superficial de càrregues mitjançant plasma fred

Materials Funcionals:

  • Nous mètodes d' obtenció de pel·lícules primes de polímers (iCVD)
  • Materials per a Additive Manufacturing

 

Publicacions rellevants

Zea, Miguel; Texido, Robert; Villa, Rosa; Borros, Salvador; Gabriel, Gemma, Specially Designed Polyaniline/Polypyrrole Ink for a Fully Printed Highly Sensitive pH Microsensor, ACS Applied Materials & Interfaces (2021), 13(28), 33524-33535.

Biosca, Arnau; Cabanach, Pol; Abdulkarim, Muthanna; Gumbleton, Mark; Gomez-Canela, Cristian; Ramirez, Miriam; Bouzon-Arnaiz, Ines; Avalos-Padilla, Yunuen; Borros, Salvador; Fernandez-Busquets, Xavier, Zwitterionic self-assembled nanoparticles as carriers for Plasmodium targeting in malaria oral treatment, Journal of Controlled Release (2021), 331, 364-375

Dosta, Pere; Tamargo, Ian; Ramos, Victor; Kumar, Sandeep; Kang, Dong Won; Borros, Salvador; Jo, Hanjoong, Delivery of Anti-microRNA-712 to Inflamed Endothelial Cells Using Poly(β-amino ester) Nanoparticles Conjugated with VCAM-1 Targeting Peptide, Advanced Healthcare Materials (2021), 10(15), 2001894

Cabanach, Pol; Pena-Francesch, Abdon; Sheehan, Devin; Bozuyuk, Ugur; Yasa, Oncay; Borros, Salvador; Sitti, Metin, Zwitterionic 3D-Printed Non-Immunogenic Stealth Microrobots,  Advanced Materials (Weinheim, Germany) (2020), 32(42), 2003013.

Fornaguera C., Guerra-Rebollo M., Lázaro M.A., Castells-Sala C., Ramos V., Cascante A., Rubió N., Blanco J., Borrós S., mRNA delivery system for targeting antigen-presenting cells in vivo. Advanced Healthcare Materials 7(17) (2018)

 

Grups RE RECERCA

Grup d'Enginyeria de Materials (GEMAT)

Centre de Tecnologia de Conservació del Patrimoni (CETEC-Patrimoni)