• Dr. Salvador Borrós Gómez

Dr. Salvador Borrós i Gómez Director General d'IQSGrup d'Enginyeria de Materials (GEMAT)IQS School of EngineeringUniversidad Ramon LlullVia Augusta 390, E-08017 Barcelona, SpainTel .: + 34 932 672 000Fax: +34 932 056 266

email: 
salvador.borros@iqs.url.edu

Dr Enginyer Químic IQS (1993)
Enginyer Químic IQS (1987)
Màster en Gestió de l' Empresa Industrial (IQS, 1993)
Diplomat en Caracterització de Materials (Universitat de Barcelona 1993)

Professor Catedràtic, 2004
Director General IQS, 2020
Director del Departament de Bioenginyeria 2018 - 2020
Director del Departament d'Enginyeria Química i Ciència de Materials (2015-2018)
Director en funcions Departament Enginyeria Industrial (2009-2011)
Membre del Departament de Bioenginyeria IQS
Responsable Grup d'Enginyeria de Materials GEMAT, Grup membre de la Xarxa Tecnio de transferència de tecnologia de ACCIO10 (Generalitat de Catalunya)
Grup de recerca consolidat SGR2009, Generalitat de Catalunya.
Membre fundador del Centre de Tecnologia de Conservació del Patrimoni (CETEC-Patrimoni)

Assignatures

Ciència dels Materials (Química i Enginyeria Química)
Fonament de Ciència de Materials (Enginyeria Industrial)
Tecnologia de Materials (Enginyeria Industrial)
Selecció de Materials
Biomaterials and Medical Devices (Màster en Bioenginyeria)
Materials Polimèrics i Ceràmics

 

Línies de Recerca

 • Aplicació de la Ciència dels Materials a la conservació del Patrimoni
 • Biomaterials:
  • Nanopartícules polimèriques sensibles a un estímul per a l'alliberament controlat de fàrmacs
  • Disseny de superfícies biomimètiques amb senyalització cel·lular química i mecànica. Smart surfaces.
  • Disseny i fabricació de scaffolds per a la regeneració de teixit ossi i cartilaginós.
 • Materials Polimèrics en aplicacions industrials:
  • Disseny d' adhesius d'altes prestacions
  • Estudi de la química de la vulcanització
  • Disseny de composites amb viscoelasticitat controlada
  • Modificació superficial de càrregues mitjançant plasma fred
 • Materials Funcionals:
  • Nous mètodes d' obtenció de pel·lícules primes de polímers (iCVD)
  • Polímers amb conductivitat protònica elevada per a membranes de piles de combustible
  • Materials per a Ràpid Manufacturing

 

Publicacions rellevants

Mari-Buye, N; O'Shaughnessy, S; Colominas, C; Semino, C., Gleason, K.K., Borrós, S. Functionalized, Swellable Hydrogel Layers as a Platform for Cell Studies, Advanced Functional Materials, 19 (8): 1276-1286 2009.

Degano, IR; Quintana, L; Vilalta, M; et al. The effect of self-assembling peptide nanofiber scaffolds on mouse embryonic fibroblast implantation and proliferation, Biomaterials, 30 (6): 1156-1165, 2009

Asensio, JA; Borros, S; Gomez-Romero, P, Proton-conducting polymers based on benzimidazoles and sulfonated benzimidazoles, Journal of Polymer Science Part A-Polymer Chemistry, 40 (21): 3703-3710, 2002

Masalles, C; Borros, S; Vinas, C; Teixidó, F. Are low-coordinating anions of interest as doping agents in organic conducting polymers?, Advanced Materials, 12 (16): 1199-1202, 2000

Borros, S; Agullo, N , Some contributions to the understanding of the accelerating system during natural rubber vulcanization - I. Behavior of sulfenamide Kautschuk Gummi Kunststoffe, 53 (3): 131-136, 2000.

Francesch, L; Garreta, E; Balcells, M; Borrós, S. Fabrication of bioactive surfaces by plasma polymerization techniques using a novel acrylate-derived monomer Plasma Processes and Polymers, 2 (8): 605-611, 2005

 

Grups de recerca

Grup d'Enginyeria de Materials (GEMAT)

Centre de Tecnologia de Conservació del Patrimoni (CETEC-Patrimoni)