• Dr. Xavier Ortiz Almirall

Dr. Xavier Ortiz Almirall
Laboratori de Medi Ambient
Grup de Química Analítica i Aplicada
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, 08017 Barcelona
Tel. +34 93 2672000
Fax +34 93 2056266
ORCID: 0000-0002-5079-9506

email: 
xavier.ortiz@iqs.url.edu

Llicenciat en Química (UAB, 2005)
Màster en Investigació en Química i Enginyeria Química (IQS, 2007)
Doctor en Química Analítica (IQS, 2011)
Investigador Postdoctoral (Environment Canada, 2013-2015)
Científic Investigador, laboratori d’espectrometria de masses (Ontario Ministry of the Environment, 2015-2020)
Professor adjunt, Escola d’Estudis Mediambientals (Queen´s University, Canadà, 2015-2021)
Professor contractat doctor (IQS, 2021-)

 

AsSignaturEs

Química General (Grau en Biotecnologia)
Química General i Inorgànica (Grau en Farmàcia)
Anàlisi de la Qualitat Ambiental (Màster en Química Analítica)

 

LínIEs de RECERCA

  • Desenvolupament de mètodes analítics (cromatogràfics i d’espectrometria de masses) per aplicacions mediambientals
    Tècniques d’anàlisi no dirigides (non-targeted analysis)
    Anàlisis de cianotoxines en medis aquosos.

 

Grup de RECERCA

Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals (GESPA)