• Dra. Belén Derqui

Dra. Belén Derqui
Vicedegana d’Ordenació Acadèmica Estratègica d'IQS School of Management
Departament de Gestió Empresarial
IQS School of Management
Universitat Ramon Llull Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona
Tel.: 93 2672407
ORCID ID: 0000-0003-4882-129X
Web of Science Researcher ID: ABH-2448-2020
Author ID:(Scopus): 57190731688

email: 
belen.derqui@iqs.url.edu

Doctora en Organització d'Empreses (UPC, 2017)
Programa de Direcció General (IESE, 1012)
Màster en Gestió i Comerç Internacional (ESADE, 1988)
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UV, 1986)
Professora Titular, (IQS School of Management, 2021)
Professor Associat (Universitat de Barcelona, 2011-2018)
Professor (EU Business School, 2014-18)
Vicedegana d’Ordenació Acadèmica Estratègica d'IQS School of Management (2023 - )

 

Direcció Comercial, Investigació de Mercats i International Marketing Strategies

 

  • Reducció del Desaprofitament d'Aliments
  • Sostenibilitat Empresarial
  • Innovació Disruptiva
  • Dieta i Sostenibilitat (Comportament del Consumidor Vegetarià – Vegà)

 

CONHATIVE