• Dra. Carme Brosa Ballesteros

Dra. Carme Brosa Ballesteros
Grup de Química Biològica i Bioquímica (GQBB)
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Vía Augusta 390, E-08017 Barcelona, Spain
+34 932672000
+34 932056266

email: 
brosa@iqs.url.edu

Enginyer Químic (1971, IQS)
Doctora Enginyer Químic (1977, IQS)
Llicenciada en Ciències Químiques (1990, UB)
Llicenciada en Ciències Químiques (1993, URL)
Catedràtica, 2001
Directora Departament de Química Orgànica, 1998-2002

Assignatures

Enllaç Químic i Estructura de la matèria
Química
Productes Naturals
Experimentació en Síntesi Orgànica III
Laboratori d' Especialització (Química Orgànica)
Productes Alimenticis

 

Línies de Recerca

  • Brasinoesteroides: síntesi, modelització molecular i avaluació d'activitat biològica
  • Disseny, síntesi i avaluació biològica de nous promotors del creixement vegetal no esteroidals
  • Disseny i síntesi de substrats en la identificació i caracterització de gens implicats a la biosíntesi d' esteroides d' acció cardiaca
  • Disseny i síntesi de compostos d' interès terapèutic mitjançant tecnologies computacionals i estructurals

 

Publicacions rellevants

Structure-activity relationship.
Brassinosteroids: steroidal plant hormones, A. Sakurai, T. Yokota and H.G. Cutler Ed.,
Springer-Verlag Tokyo (1999), 191-222, Cap 9. CL

The cathodic reduction of activated olefins. Experimental conditions allowing the specific
hydrogenation of the enone derived from ergosterol.
Phys. Chem. Chem. Phys. 3, 2655-2661, (2001). A

New brassinosteroid analogs having nitrogenated functionalities at C3 to provide more information about the brassinosteroid-receptor interaction.
Tetrahedron, 60, 8529-8534 (2004),

Brassinolide activities of 2a,3a-diols versus 3a4a-diols in the bean second internode
bioassay: Explanation by molecular modeling methods
Steroids, 72, 740-750 (2007)

 

Grups de recerca

Grup de Química Biològica i Bioquímica (GQBB)