• Dra. Cristina Fornaguera i Puigvert

Dra. Cristina Fornaguera i Puigvert
Grup d’Enginyeria de Materials (Gemat)
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017
Barcelona, Spain
Tel.:+34 932 672 000
Fax: +34 939 056 266
ORCID:0000-0002-7014-3213

email: 
cristina.fornaguera@iqs.url.edu

Doctora en Farmàcia (2015, UB). Màster en Medicina Respiratòria (2012, UB/UPF). Llicenciada en Biotecnologia (2010, UAB).
Investigadora visitant, i3S, Porto, Portugal (2021).


Professora Contractada Doctora 2018-
Coordinadora del Grau en Ciències Biomèdiques 2022-

 

Professora de Laboratori Integrat, d’Immunologia, de Ciències Biomèdiques i Biomaterials del Grau en Biotecnologia; de Sistemes Avançats d’Alliberament de Fàrmacs del Grau de Farmàcia i de Noves Teràpies Biològiques i Workshop en Salut Humana del Màster de Bioenginyeria. Professora del Programa de Doctorat en Bioenginyeria.

 

  • Nano-sistemes avançats d’alliberament controlat de fàrmacs i material genètic.
  • Disseny de nous biomaterials per aplicacions terapèutiques de malalties humanes.
  • Vacunes de mRNA per immunoteràpia del càncer.
  • Enginyeria de vesícules extracel·lulars per aplicacions terapèutiques.

 

Grup d’Enginyeria de Materials IQS (Gemat)