• Dra. Laura Fernández Ruano

Dra. Laura Fernández Ruano
IQS Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, 08017 Barcelona, Spain
Tel. +34 932 672 315

email: 
laura.fernandez@iqs.url.edu

Doctora en Cièncias Químiques (URL, 1997)
Diplomada en Gestió de l’Empresa Industrial (IQS, 1994)
Llicenciada en Ciències Químiques (URL, 1993)
Enginyer Químic (IQS, 1993)

Professora Ajudant (URL, 1997-2001)
Professora Titular (URL, 2001-2004)
Consultora i formadora empresarial en anàlisi estadística i metodologia de la planificació experimental (2004-)
Professora Associada (URL, 2007-2019)
Col·laboradora OnBalance (2017-)
Professora Ajudant Doctora (URL, 2019-)
 

ASSIGNATURES

Estadística
Estadística aplicada
Quimiometria
Disseny d’experiments

 

LÍNIES DE RECERCA

  • Metodologia de la planificació experimental
  • Optimització de processos i productes
  • Desenvolupament i estudi de simulacions, laboratoris remots i altres aplicacions educatives

 

PUBLICACIONS RELLEVANTS

M. Agut, L. Comellas, L. Fernández-Ruano, M. Ventura, “Application of an experimental design in the study of the factors that have a greater influence on the production of ocratoxina A by aspergillus ochraceus CECT 2948”, Afinidad, 62, 363-372 (2005).

A. Pons, M. Agut, L. Fernández-Ruano, X. Tomás, “Aplicación de los diseños de Taguchi en el estudio de la inhibición del crecimiento de Listeria monocytogenes CECT 4032”, Afinidad, 64 , 390-396 (2007).

X. Tomás-Morer, L. Fernández-Ruano, “Análisis de la varianza” en “Temas avanzados de Quimiometría” (editors M- Blanco & V. Cerdà), Universitat de les Illes Balears (Palma, 2007).

L. Fernández-Ruano, X. Tomás-Morer , “Diseño de experimentos” en “Temas avanzados de Quimiometría” (editors M- Blanco & V. Cerdà), Universitat de les Illes Balears (Palma, 2007).

X. Tomás-Morer, L. G. Sabaté, L. Fernández-Ruano, M.P. Gómez-Carracedo “Implementing a robust methodology: experimental designs and optimization” en “Basic chemometric techniques in atomic spectroscopy” (editor J. M. Andrade), Royal Society of Chemistry RSC (Cambridge, 2009, 2013).