• Dra. Maria Auset Vallejo

Dra. Maria Auset Vallejo
Departamento de Bioingeniería
IQS
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017 Barcelona, Spain
Tel. +34 93 267 20 00
Fax +34 93 205 62 66 

email: 
maria.auset@iqs.url.edu

Llicenciada en Farmàcia (Universitat de Barcelona, 1996)
Doctora en Farmàcia (Universitat de Barcelona, 2002)
Doctora en Ciències de l’Aigua (Université Montpellier II, 2002)
Post-doctorat en Bioremediació de sòls i aqüífers (University of California-Santa Barbara, 2002-2006)
Investigadora en Processos avançats de tractament d’aigües  (Acciona Agua, 2007-2015)

Contractat Doctor (IQS, 2015 -)
 

ASSIGNATURES

Biologia (Grau en Farmàcia)
Biologia Animal i Vegetal (Grau en Biotecnologia)
Laboratori de Bioquímica (Grau en Farmàcia)
Laboratori de Tècniques Experimentals (Master en Bioenginyeria)

 

LÍNIES DE RECERCA

  • Papel dels microorganismes en els processos biològics de depuració
  • Aspectes morfològics I filogenètics dels protozous anaerobis

 

PUBLICACIONS RELLEVANTS

Abzazou, T., Araujo, R., Auset, M., S. Humbert. Tracking and quantification of nitrifying bacteria in biofilm and mixed liquor of a partial  nitrification MBBR pilot plant using fluorescence in situ hybridization. Science of the Total Environment, 2015 (Accepted)

Canals, O., Salvadó, H., Auset, M., Hernández, C., J.J. Malfeito. Microfauna  communities as performance indicators for an A/O Shortcut Biological Nitrogen removal moving-bed biofilm reactor. Water Research, 47, 3141-3150. 2013.

Auset, M. and A. A. Keller. Pore scale visualization of colloid straining and filtration in saturated porous media. Water Resources Research. Vol 42, W12S02, doi:10.1029/2005WR004639. 2006.
Keller A. A. and Auset M. A review of visualization techniques of biocolloid transport processes at the pore scale under saturated and unsaturated conditions. Advances in Water Resources, doi:10.1016/j.advwatres.2006.05.013. 2006.

Auset, M. and A.A. Keller. Transport of bacteria in intermittent sand filters. IWA Publishing. Recent Progress in Slow Sand and Alternative Biofiltration Processes. Edited by Gimbel., R., Graham, N.J.D. and Collins M.R. pp 490-498. 2006.

Auset, M., Keller, A. A., Brissaud, F. and Lazarova V. Intermittent filtration of bacteria and colloids in porous media. Water Resources Research. Vol 41, doi:10.1029/2004wr003611, 2005.

Auset, M., Keller, A., Brissaud, F. and Lazarova, V., Intermittent filtration of microorganisms and colloids at pore and column scales, Eos Trans. AGU, 85(47), Fall Meet. H33B-0467, 2004.

Auset, M. and A.A. Keller. Pore-scale processes that control dispersion of colloids in saturated porous media. Water Resources Research, Vol. 40, W03503, doi:10.1029/2003WR002800, 2004.

Brissaud, F., Xu, P. and Auset, M. Extensive reclamation technologies, assets for the development of water reuse in the Mediterranean. Water Science and Technology. Vol 3 No 4 pp 209–216, 2003.
 

 

 

Eginyeria i Simulació de processos