• Dra. Mercedes Balcells Camps

Dra. Mercedes Balcells Camps

Grup d'Enginyeria Vascular i Biomedicina Aplicada

Departamento de Bioingeniería
IQS
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017 Barcelona, Spain
Tel. +34 93 267 20 00
Fax +34 93 205 62 66

Harvard-MIT Biomedical Engineering Center
Massachusetts Institut of Technology (MIT)
77 Massachusetts Avenue, Building E25, room 438
Cambridge, MA 02139
Tel. ++ 1 617 324 0054
Fax. ++ 1 617 253 2514
merche@mit.edu

email: 
merce.balcells@iqs.es

Doctor Químic (1999, RWTH Aachen), Llicenciat en Ciències Químiques (1996, URL), Enginyer Químic (1996, IQS)

Professor Titular, 2007 -

Assignatures

Cultius cel·lulars i enginyeria de teixits, laboratori integrat i tutora de projectes finals de carrera i tesines de màster al MIT.

 

Línies de Recerca

  • Impacte de l'entorn hemodinàmic en la funcionalitat de les cèl·lules vasculars
  • Desenvolupament de models in vitro per al diagnòstic precoç de la malaltia cardiovascular i cervellvascular
  • Administració controlada de fàrmacs en dispositius vasculars

 

Publicacions rellevants

Martorell J, Santomá P, Kolandaivelu K, Kolachalama VB, Melgar-Lesmes P, Molins JJ, Garcia L, Edelman ER, Balcells M. “Extent of flow recirculation governs expression of atherosclerotic and thrombotic biomarkers in arterial bifurcations.” Cardiovasc Res. 2014 Jul 1;103(1):37-46.
 
Rosàs E, Santomá P, Duran-Frigola M, Hernandez B, Llinàs MC, Ruiz-González R, Nonell S, Sánchez-García D, Edelman ER, Balcells M. Modifications of microvascular EC surface modulate phototoxicity of a porphycene anti-ICAM-1 immunoconjugate; therapeutic implications. Langmuir. 2013 Aug 6;29(31):9734-43.

V. Chitalia, S. Shivanna, J. Martorell , M. Balcells, I. Bosch, K. Kolandaivelu, E.R.Edelman. Uremic serum and solutes increase post-vascular interventional thrombotic risk through altered stability of smooth muscle cell tissue factor. Circulation, 2013, 127(3):365-76.

Van Gils JM, Ramkhelawon B, Fernandes L, Stewart MC, Guo L, Seibert T, Menezes GB, Cara DC, Chow C, Kinane TB, Fisher EA, Balcells M, Alvarez-Leite J, Lacy-Hulbert A, Moore KJ.Endothelial expression of guidance cues in vessel wall homeostasis dysregulation under proatherosclerotic conditions. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013 May;33(5):911-9.

J. Martorell, P. Santomá P, JJ. Molins, AA. García-Granada, JA. Bea, ER. Edelman, M. Balcells. Engineered arterial models to correlate blood flow to tissue biological response”. Ann N Y Acad Sci. 2012, 1254(1):51-56.

M. Balcells, J. Martorell, C. Olivé, M. Santacana, V. Chitalia, A. Cardoso, E. R. Edelman. Smooth muscle cells orchestrate the endothelial cell response to flow and injury. Circulation, 2010, 121(20): 2192-9.

 

Grups de recerca

Grup d'Enginyeria Vascular i Biomedicina Aplicada


Edelman's Group en el Harvard-MIT Biomedical Engineering Center