• Dra. Meritxell Sáez

Dra. Meritxell Sáez
IQS School od Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, 08017 Barcelona
Tel. +34 93 2672000
Fax +34 93 2056266

email: 
meritxell.saez@iqs.url.edu

Doctora en matemàtiques (2014, UB)
Màster en matemàtica avançada i professional (2009, UB)
Llicenciada en matemàtiques (2008, UB)
Professora contractada doctora, IQS, 2021-
Project Research Scientist, The Francis Crick Institute (UK), 2020-2021
Research fellow, Institute for Systems Biology and Infectious Disease Epidemiology, University of Warwick (UK), 2018-2020
Postdoc, University of Copenhagen (Denmark), 2014-2017

 

AsSIgnaturEs

Aplicacions Informàtiques, Informàtica, Informàtica i Càlcul Numèric, Matemàtiques III

 

LínIEs de RECERCA

  • Modelatge matemàtic de la biologia del desenvolupament embrionari
  • Teoria de reaccions bioquímiques
  • Geometria algebraica

 

Publicacions relLevants

Les publicacions més rellevants poden consultar-se a:

https://scholar.google.es/citations?user=5NCcMOUAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-2991-3183