• Dra. Silvia Bou Ysás

Silvia Bou

Dra. Silvia Bou Ysás
Observatori d'Economia Internacional i Financera
IQS School of Management
Universidad Ramon Llull

Via Augusta, 390, 08017, Barcelona, Spain.
+34 932 672 034.
+34 932 056 266.

email: 
silvia.bou@iqs.url.edu

Professora Titular (IQS 2021)
Coordinadora del Grau en Admnisitració i Direcció d'Empreses 
2014-2015 - Máster en PsicobiologIa y Neurociència Cognitiva (Universitat Autònoma de Barcelona).
2013-2014 - Tutora de alumnes amb Necessitats Específiques de la Facultat de Economia i Empresa (Universitat Autònoma de Barcelona).
2009-2014 - Professor Lector del Departament de Economia de l'Empresa. (Universitat Autònoma de Barcelona).
2009  Curs d'especialització en Experimental Economics (M.E.R.S.S. Universität Mannheim).
2007  Doctorat en finances. (Universitat Autònoma de Barcelona).
2007-2008 - Cursos Recent Developements in Financial Economics (Harvard, Boston, MA).
1996-1999 - Bansabadell Gestió. Àrea de Comptabilitat de Fons d'Inversió: Responsable de valoració d'institucions d'inversió col·lectiva.
1995-2009 - Professor Associat del Departament d'Economia de l'Empresa (Universitat Autònoma de Barcelona).
1994 - Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials (Universitat Autònoma de Barcelona).
 

ASSIGNATURES

Accounting for Decision Making (MIMDE)

Contabilidad General

Cost Accounting

Contabilidad de Costes

Financial Markets

Common Ground in Corporate Valuation and Accounting (JMGEM)

Productos de Renta Variable (Máster en Análisis de Inversiones y Banca)

Finanzas Internacionales (Máster en Análisis de Inversiones y Banca)

Anàlisi Financera (Màster GEI)

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

  • Avaluació de la “performance” d’institucions  d’inversió col·lectiva
  • Derivats reals
  • Behavioural finance
  • Experimental economics

 

PUBLICACIONS RELLEVANTS

2016      “The price of luck: paying for the hot hand of others” Journal of the Economic Science Association Volume 1, Issue13 (Google Scholar, OCLC, Summon by ProQuest) Autores: S.Bou Ysàs, M.Cayón Costa, J.Brandts Bernad y P. Guillén Álvarez

2014      “Análisis de la heurística en la contratación empresarial a través de una cartera de derivados reales”, Revista de Finanzas y Política Económica Volume 6. (ECONLIT) Autores: S.Bou Ysàs, M.Cayón Costa y A. Hernández Colom.

2013      “Active Strategies, Randomness and Ability in Investment Fund’s Performance Evaluation: A Behavioural Approach” Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Volume III, Issue 2. (ECONLIT) Autores: S.Bou Ysàs, M.Cayón Costa

2013      “Trapped by Wisdom: How Non-Overestimating Leads to Underuse” The Journal of Behavioural Finance & Economics Volume 3 Fall 2013.(ECONLIT) ) Autores: S.Bou Ysàs, M.Cayón Costa, J.Brandts Bernad

2011      “Fishing in troubled waters: The lull before the storm” Eurasian Economic review Vol 1 Nº 1 Spring 2011.(ECONLIT) Autores: S.Bou Ysàs, M.Cayón Costa

2009      “El perfil de riesgo de los Fondos de renta fija españoles como indicador de actividad de la estrategia y su impacto en la performance” Oikos Nº 27, Universidad Silva Enríquez, Santiago de Chile. (LATINDEX) Autor: S.Bou Ysàs

2008      “Evaluación de la gestión de fondos de inversión de renta variable en condiciones de Información limitada” Oikos Nº 24, Universidad Silva Enriquez, Santiago de Chile.(LATINDEX) Autor: S.Bou Ysàs

2007      “El riesgo y las estrategias en la evaluación de los fondos de inversión de renta variable” Organizações em Contexto. Year II nº4.Universidade Metodista de São Paulo, Brazil.(LATINDEX) Autor: S.Bou Ysàs

2007      “Evaluación de fondos de inversión garantizados básicos Como carteras con seguro de pérdidas: Un análisis ex-ante” Revista de Economía Financiera, núm. 12.(LATINDEX , SCOPUS) Autor: S.Bou Ysàs