• Dra. Silvia Rodríguez

Dra. Silvia Rodríguez
IQS School of Management
Universitat Ramon Llull
Vía Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel.: +34 93 267 20 00
Fax: +34 93 205 62 66

email: 
silvia.rodriguezd@iqs.url.edu


Doctora en Administració d’Empreses (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
Enginyer en Telecomunicacions (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007) 
 
Professora Associada (IQS School of Management)
Professora Associada (Universitat Politècnica de Catalunya, des de 2013)
Professora Ajudant (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-2012)
CEO d’Inno-Smart (des del 2013)
 

AsSIGNATUReS

Marketing Planning (MIMSM)
Community Management (MIMSM)

 

LÍNieS DE recerca

Social media
Models de negoci
Estrategia i gestió

 

PUBLICACIONS RELlEVANTS

Articles 
Rodríguez-Donaire, S., & Lagares, J. (2009). Metalquimia S.A.: Socializar y sistematizar la innovación. Universia Business Review , 23 (3), 40–55.
Rodríguez-Donaire, S.,  Casi, E., & Carbonell, X. (2009). Mango S.A.: Reinventando el sector de la moda. Universia Business Review23 (3), 26-39.
 
Llibres
Rodriguez-Donaire, S., & Garcia-Almiñana, D. (2012). Practical Implementation of Social Media Strategy Design for SMEs: SMEs Case Study Implementation. Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing
 
Capítols de llibre
Rodriguez-Donaire, S., & Olivé, A. (2012). Munich case, somed decisions make great stories. Business model innovation by means of Social Media In Alonso-Pérez, M., & Furió-Blasco, E. (ed.), Saisir les opportunités: L’Espagne, ses entreprises, ses ressources. Berlin: Editions universitaires europeennes.