• EL LABORATORI MEDIAMBIENTAL DE L’IQS, ESPECIALITZAT EN DIOXINES, AMPLIA LA SEVA ACREDITACIÓ ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 EN EL SECTOR ALIMENTARI I MEDIAMBIENTAL

Dijous, 19 Novembre, 2009
Temàtica: 
General
  • El Laboratori es posiciona com el primer en el seu sector a nivell nacional i un dels pocs laboratoris europeus amb aquest reconeixement
  • Noves matrius i nous paràmetres cada vegada més sofisticats, particularment en el sector alimentari i mediambiental
  • El control de productes d'alimentació i mediambiental, entre els encàrrecs del Ministeri de Sanitat i Política Social, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i nombroses Comunitats Autònomes

 

Barcelona, 19 de novembre de 2009.- El Laboratori Mediambiental de l’IQS, especialitzat en l'anàlisi de dioxines, ha aconseguit ampliar l'abast de la seva acreditació ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 pel que fa a dos sectors clau, l'alimentari i el mediambiental. Amb aquesta última ampliació el Laboratori de Dioxines de l’IQS es posiciona, a nivell nacional, com el primer en el seu sector i continua essent un dels pocs laboratoris europeus amb aquest reconeixement.

Dins dels Assajos del Sector Medi Ambiental (en el marc de l'Exp. 196/LE344) les matrius incloses en la nova acreditació són sòls, sediments, cendres, vegetació, emissions i immissions atmosfèriques, aigües de consum, continentals, residuals i marines. I l'abast comprèn la determinació de dibenzo -p-dioxines policlorats 2,3,7,8 substituïts (PCDD) i dibenzofurans policlorats 2,3,7,8 substituïts (PDCF).

Els Assajos de Productes Agroalimentaris (en el marc de l'Exp. 196/LE958), inclou matrius diverses com peix, carn, ous, llet, oli, mantega, greixos, pinsos, premescles, additius minerals, herbes, farratges i altres productes per a l'alimentació similars als esmentats. L'abast comprèn la determinació de l'Equivalent Tòxic Total (Total-ETQ) de policlorodibenzodioxines (PCDD) i policlorodibenzofurans (PCDF) 2,3,7,8 tetra-octosubstituïts i PCBs similars a dioxines.

El control de productes per a l'alimentació humana i animal i el seguiment de paràmetres mediambientals es compten entre els encàrrecs que aquest Laboratori Mediambiental rep del Ministeri de Sanitat i Política Social, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i nombroses Comunitats Autònomes.

[ Info. Altres notícies relacionades amb el control d'aliments i la qualitat de l'aire]