• Els nostres estudiants | Eva Vives

Com ha sigut l'experiència de l'Eva?

Eva Vives

L’Eva és estudiant de segon any del Màster en Enginyeria Industrial i actualment està realitzant el TFM vinculat a l’empresa on també realitza pràctiques professionals. A continuació, pots llegir el què destaca del màster i la seva valoració personal.

Podries descriure de forma breu el màster?

Es tracta d’un màster que permet obtenir les atributacions professionals d’Enginyer Superior. Proporciona una visió general de l’Enginyeria des de la part més tècnica com la part més de gestió de projectes i més empresarials.

Què destacaries del programa?

Destaco que es tracta d’un programa enfocat a la pràctica, ja que la meitat de les classes són practiques de laboratori. També em sembla un punt a favor les classes reduïdes, i sobre tot les practiques de laboratori, on com a màxim som 5 o 6 alumnes.

Perquè et vas decidir per aquest màster?

Vaig estudiar el grau en Enginyeria Mecànica i el grau d’Enginyeria en Disseny Industrial i m’interessava adquirir les atributacions professionals d’Enginyeria Superior i tenir una visió més general de l’enginyeria. Per mi completar la formació volia obtenir una perspectiva més àmplia de l’enginyeria i aquest màster abasta moltes disciplines, el que em permetria conèixer molts camps.

Quines assignatures i pràctiques de laboratori t’han agradat més?

Em van semblar molt interessants assignatures com Construccions industrials, Enginyeria Tèrmica i de Fluids i Instal·lacions en Edificacions. També he pogut realitzar altres assignatures que en un principi no em cridaven l’atenció i tenia pocs coneixements sobre elles, però que finalment m’han permès conèixer camps que no coneixia.

La majoria dels laboratoris m’han semblat molt interessants. Destacaria el laboratori de Fabricació Integrada amb Ordinador, on vam poder treballar com un robot col·laboratiu.

Perquè vas escollir IQS?

Perquè es tracta d’una universitat ben valorada i vaig pensar sobre tot que, de cara a un futur, m’ajudaria en quant a la inserció laboral una vegada acabes el màster.

Quina és la teva valoració personal?

Durant el primer any de màster vaig poder consolidar alguns dels coneixement que havia adquirit durant els graus (Enginyeria Mecànica i Enginyeria de Disseny Industrial) ampliant sobre tot en les pràctiques de laboratori. M’ha servit per endinsar-me en àmbits que no coneixia i obtenir una visió general de totes les possibilitats que hi ha sent Enginyer Superior Industrial.

També destaco la proximitat dels professors i les facilitats que ofereixen en tot moment.

Durant el segon (i últim) any estic realitzant l’especialitat de mecànica, així com també estic cursant algunes assignatures complementaries de Química i Electricitat que no havia obtingut en els graus. També he començat a realitzar les pràctiques en una empresa que m’està permetent veure aspectes treballats durant els graus i el màster i també la opció de vincular el meu TFM amb aquestes pràctiques.

Em resum, destacaria la practicitat de les classes de laboratori, junt amb tots els equips utilitzats, els grups reduïts i la proximitat del professorat.

Què t’ha aportat personal i professionalment el màster?

A nivell personal vaig rebre una bona acollida, ja que no havia cursat el grau aquí i venia de fora.

També m’ha fet guanyar seguretat, i veure com soc capaç d’afrontar moltes situacions, així com també ser més independent. El fet de realitzar tasques en grup, m’ha permès aprendre a treballar en equip i treballar amb diferents punts de vista.

Quin consell li donaries a un futur alumne que vol estudiar aquest màster?

Li diria que es tracta d’un màster que implica moltes hores de feina i estudi, però val la pena. Sobre tot, el més important és aprendre coses noves de diferents camps. S’han d’aprofitar les avantatges de la universitat i les facilitats i oportunitats que ofereix.

Has realitzat pràctiques?

Vaig començar les pràctiques en una constructora (COMSA), en el departament de I+D+i. L’acollida ha sigut bona, tot i la situació atípica que estem vivint (COVID-19) i sobre tot estic aprenent i veient molts projectes reals que s’han donat a terme, que estan en procés o que pròximament es realitzaran.

S’han adaptat molt a mi en quant als meus horaris de disponibilitat (que son molt còmodes ja que estic cursat 3 assignatures), i a més em donen l’oportunitat de vincular un dels projectes en els que estic treballant amb el meu TFM.